Tips redaksjonen
05.05.2015

Ingeniør- og lærerstudenter minst fornøyd

Sykepleie- og medisinstudenter er mest fornøyd med studiet sitt, mens ingeniør- og lærerstudenter er minst tilfreds, viser Studentbarometeret.

Tallene fra den nasjonale studentundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014, viser at landets studenter stort sett er fornøyd med studiet sitt. Av dem som deltok, svarer 76 prosent at de er tilfreds, mens 7 prosent svarer at de ikke er det. Politistudenter, fysikkstudenter, sykepleiestudenter og medisinstudenter er blant de mest fornøyde. Nesten 83 prosent av medisinstudentene svarer at de «alt i alt» er fornøyd med studiet sitt. De minst fornøyde studentene finnes på ingeniør- og lærerstudiet. På ingeniørstudiet svarer 71 prosent at de «alt i alt» er fornøyd med studiet sitt, mens omtrent 62 prosent av grunnskolelærerstudentene svarer det samme.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1