Tips redaksjonen
11.04.2016

Industripolitisk seminar – Masterclasses – Speed Match

Subsea Valley Conference arrangere på Telenor Arena 5.–7. april. Fjorårets utstilling var en stor suksess med rekordmange utstillere og svært godt besøk. En av de viktigste og beste tilbakemeldingene fra utstillerne var at de hadde aldri før møtt så mange beslutningstakere på én utstilling.

Arrangørene mener at hemmelighetene er at Subsea Valley Conference integrerer en av de største og beste konferansene for industrien i et enormt utstillingsområde. Og det gjør arrangementet interessant for både ledere, selgere, innkjøpere, ingeniører og teknologieksperter.
   For 2016 tar arrangørene ytterligere grep for å øke antall utstillere og besøkende. Blant annet styrker de satsingen på Teknologipark, som er en innovasjonsarena i utstillingsområdet. Konseptet er utviklet for å stimulere innovasjon og demonstrerer nye og etablerte bedrifter og ideer innenfor undervannsteknologi. Speed Match-arrangementet for utstillere blir utvidet. Her kan de treffe innkjøpere fra alle de store selskapene i individuelle møter. Blant nye konsepter er Industripolitisk seminar og Masterclasses.
   I fjor hadde Subsea Valley Conference over 2000 unike besøkende. Arrangørene håper på enda flere i år til tross for at næringen er nede i en bølgedal.
   Arrangøren opplyser at de fleste av de største selskapene i klyngen har booket sin favorittstand for årets utstilling, blant annet Subsea 7, FMC Technologies, GE Oil&Gas, Tieto, DNV GL og Kongsberg Oil&Gas. Når dette skrives, er over 40 prosent av utstillingsarealet solgt.

Om Subsea Valley
Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet.
   Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1