Tips redaksjonen
31.08.2015

Industrien tar grep for å sikre trygg mat og emballering

Prosjektet «Kjemikalier i Matemballasje» skal sikre trygg matemballasje gjennom kartlegging og forskning.

Mattrygghet er et svært viktig tema for hele matverdikjeden fra matprodusent til forbruker. Majoriteten av produktene som finnes på markedet, er ferdigpakket, og emballasjen er en kritisk og sentral del av mattryggheten. Den skal beskytte maten og gi økt holdbarhet. Det er samtidig viktig at maten ikke blir forurenset av stoffer som lekker ut fra emballasjematerialet over i maten, noe som kan gi en helserisiko eller en negativ påvirkning på produktets lukt og smak. Det er dette som er hovedtema for prosjektet «Kjemikalier i Matemballasje», som støttes av Forskningsrådet gjennom Bionær-programmet, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Hovedansvarlig for prosjektet er emballasjekonsernet Elopak, og den daglige ledelsen utføres av Norner Research.

Deltakerne
Prosjektet har 11 deltakere som inkluderer emballasjeprodusentene Elopak, Tommen Gram og Norway Pack (eid av Bergen Plastics), grossistene Bama, Rema Brands og Unil, matprodusentene Tine, Nortura og Mills og de to F&U-instituttene Norner og Nofima.   
   Instituttene har ansvar for forskning og analyser. Norner er også prosjektleder. Videre har prosjektet en referansegruppe bestående av Mattilsynet, Emballasjeforeningen og Emballasjekonvensjonen.

Kartlegging og forskning
Prosjektet skal drive kartlegging og forskning for å etablere ny kompetanse og utvikle nye analysemetoder for kjemikalier i matvareemballasje, som igjen danner grunnlag for sikker emballering og økt mattrygghet. Dette vil øke deltakernes kompetanse på regelverk og føre til tryggere spesifikasjoner for deres matemballasje.
   Bedriftene viser med dette en vilje til å investere i økt kompetanse på kjemikalier i emballasje, en strategi om å holde seg oppdatert på temaet og en vilje til kritisk å undersøke egen emballasje. Til nå i prosjektet har det blitt gjort verken negative eller overraskende funn i analysene av bedriftenes emballasje.
    – Det er veldig bra at vi kunne samle mange norske bedrifter til deltakelse i prosjektet «Kjemikalier i Matvareemballasje». Vi har en interessant reise foran oss, sier Jens Kolstad fra Elopak.
   – Prosjektresultatene vil gi bedriftene en ny informasjons- og kompetanseplattform som setter dem i stand til å forbedre sin kvalitetsstyring og sitt arbeid med mattrygghet, sier prosjektleder Jorunn Nilsen fra Norner.
   Prosjektet har allerede gjennomført en rekke analyser på plastemballasje, og resultatene av disse viser svært lave verdier for utlekking (migrasjon). Myndighetene har satt svært strenge regler og grenseverdier for utlekking, og resultatene så langt viser verdier langt under disse, som er beroligende.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1