Tips redaksjonen
01.08.2017

Industrielt trebyggeri vinner fram

Foreningen Industrielt trebyggeri ble stiftet i 2016 og har med seg 21 av de mest toneangivende i bransjen innen elementer, massivtre og moduler.

20 milliarder
Det totale markedet for bruk av tre i bygg er omtrent 20 milliarder. Foreningens medlemmer har 1800 ansatte og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Når en vet at prefabrikasjonsgraden i Norge er på ca. 20 prosent, mens den i Sverige er ca. 80 prosent, er det store muligheter for økt industrialisering. Elementprisen er en firedel av salgsprisen for en bolig. Ved å benytte nettverket i foreningen vil en øke andelen fabrikkproduksjon, skape nye anvendelsesmuligheter og ikke minst bli mere konkurransedyktig overfor utenlandske aktører.

Kompetanse
Foreningen satser nå første omgang på å øke kompetansen internt og eksternt. Medlemmene er samstemt i at det er viktig at alle må være villig til å dra lasset sammen og utveksle kunnskap.
   Felles salgskontrakter er nå på plass hos medlemmene. Ved å opptre på en felles plattform for standardiserte kontrakter vil partene få god tiltro til hverandre og oppnå rasjonelle avtaler.
Innenfor Norsk Standard og godkjenninger er det mange nivåer som må avklares og jobbe videre med. Treteknisk og SINTEF Byggforsk m.fl. er her være nyttige samarbeidspartnere.
IKT-verktøy, som spiller sammen er alfa og omega, for å kunne drive rasjonelt. Arkitektens informasjon må kunne leses av rådgivere, produsent og på bearbeidingsnivå i bedriften. Her viser det seg at det er mange nok fallgruver. Foreningen vil nå alliere seg med IKT-leverandørene for å få det hele papirløst. Dette griper inn i hele bedriften og er krevende for alle.
   Medlemmene er store og små, men har et felles ønske om å bli bedre sett i hele verdikjeden. Foreningen ønsker å bruke bransjens eget organ TreFokus AS for synliggjøring.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1