Tips redaksjonen
25.09.2014

IPnett med ny offshorekontrakt

IPnett skal levere IT-løsninger til Lundin Norges nye oljeplattform på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. - Vi har gjennom flere år opparbeidet oss spisskompetanse innenfor tilgangskontroll til kritiske IT-systemer for oljebransjen. Nå skal vi satse videre mot flere internasjonale oljeselskaper, sier administrerende direktør Marius Brekke.

IPnett har signert en kontrakt med Lundin Norge for å levere sikkerhetsløsninger for selskapets nye plattform. Lundin har gjort flere store funn på norsk kontinentalsokkel og etablerer nå en stor driftsorganisasjon i Norge. Avtalen inkluderer sikkerhetsløsningen «IPnett Shield». 

Samarbeid og innovasjon
– Vi valgte IPnett fordi de har løsninger som er tilpasset offshorebransjen. I denne prosessen har IPnett utfordret oss til å tenke nytt innenfor prosjektets rammer. Samtidig kjenner vi deres leveransedyktighet fra tilsvarende prosjekter på andre oljeplattformer. Det er også en forutsetning at alle løsningene ivaretar sikkerhetskravene fra myndighetene, sier Kari Nielsen, Head of Field Operations i Lundin Norge.
  – Vi har jobbet tett med Lundin Norge for å finne gode, innovative løsninger, sier Marius Brekke i IPnett. I et slikt prosjekt står man friere til å tenke nytt ettersom det er begrenset hva det allerede er investert i av løsninger. Neste steg er å se på hvordan Lundin Norge kan ta i bruk video- og samhandlingsløsninger for smartere og mer effektiv kommunikasjon. Den dagen selskapet går over i produksjonsfasen, vil det være med de ledende teknologiløsningene i ryggen, forklarer Brekke. 

Unik løsning for oljebransjen
Dette er den tredje viktige offshorekontrakten for IPnett som nå orienterer seg mot flere internasjonale oljeselskaper for fremtidige leveranser.  – Vår sikkerhetsløsning er unik og gir oljeselskaper som Lundin Norge økt kontroll og enklere operasjonell drift. I tillegg gir løsningen effektiviseringsgevinster i form av lavere kostnad per oppdrag. Innbakt i denne leveransen ligger implementering av sikker tilgang til nettverket fra hvor som helst og fra ulike klienter som PC, nettbrett eller telefon. Dette er en sikker løsning som er godt integrert med selskapets systemer, avslutter Brekke. 

Kilde: mynewsdesk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1