Tips redaksjonen
31.08.2015

IPnett-leveranse til Det norske oljeselskap

IPnett har inngått avtale med Det norske oljeselskap ASA om leveranse av en portal for sikker tilgangskontroll. Løsningen muliggjør fjernsupport av de aller fleste datasystemer på oljeselskapets ulike lokasjoner.

Løsningen skal settes i drift for Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Feltet er den første store utbyggingen som Det norske oljeselskap gjør som operatør. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal av 2016.

Internasjonal ekspertise
IPnett vil levere løsningen innen utgangen av juli 2015, parallelt med utrulling av annen IT infrastruktur. Rask implementering gir oljeselskapet umiddelbar tilgang på ekspertise.
   – Vi har et ambisiøst mål om å ha løsningen klar til kommisioningsfasen som vi skje flere ulike steder i verden, bl.a. Singapore og Stord. Løsningen er med å realisere selskapets filosofi rundt integrerte operasjoner. Vi ønsker at data skal være tilgjengelig uavhengig av lokasjon. I praksis betyr dette at vi kan benytte ekspertise der den er – til å utføre arbeid på installasjoner på Stord og i Singapore. Dermed vil det være et redusert behov for å fly inn personell til de ulike lokasjonene. Jobben kan gjøres fra Norge eller andre land hvor vi har leverandører, uttaler Morten Ileby som er EICT leder for Ivar Aasen prosjektet.
   – Dette er en løsning som knytter våre internasjonale leverandører tettere til oss, samtidig som vi har full sporbarhet av alle aktiviteter som gjøres i kommisjoneringsfasen. Det gir oss god oversikt og solide effektivitetsgevinster før vi går over i driftsfasen, utdyper Ileby.

Standardløsning utviklet for oljebransjen
Løsningen som går under navnet IPnett SHIELD, er utviklet av IPnett i tett samarbeid med oljebransjen gjennom de siste 7–8 årene. Løsningen er i drift hos flere av oljeselskapene i Nordsjøen. Vedlikehold, drift og service håndteres av IPnett.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1