Tips redaksjonen
30.12.2013

IP67 I/O-moduler fra WAGO

WAGO lanserer to nye I/O-moduler med to innganger for både incremental encoder, SSI absolutt encoder og for vanlig telling.

Forskjellen mellom de to I/O-modulene er at de støtter spenningsnivå på hhv. 5VDC og 24VDC.
Tilkoblingen på begge I/O-modulene er via 8-polet M12-connectorer.  Encoderinngangene kan konfigureres, og de viktigste punktene er: type giver, format på telleverdi, filter, invertering, latch, gate, preset, cam, simulation og limits.
 
  På hver I/O-modul er det i tillegg fire konfigurerbare digitale inn-/utganger. Her kan for eksempel utgang(er) styres direkte basert på tellerstatus.
  
To av disse I/O-kanalene kan alternativt konfigureres til puls-bredde modulerte utganger for 100Hz til 10kHz og pulsbredde i området 0 til 100 prosent.
  
For nærmere informasjon kontakt Wago Norge, tlf: 22 30 94 50, e-post: info.no@wago.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1