Tips redaksjonen
08.06.2015

INTERMAT 2015 – samlingspunkt for byggeindustrien

I år blir INTERMAT Paris igjen det sentrale samlingspunkt for produsenter og leverandører av materialer, maskineri og teknikker til den internasjonale byggeindustrien. Messen avvikles hvert tredje år og ivaretar sin posisjon som en av verdens ledende møteplasser for bransjefolk fra hele verden. INTERMAT vil presentere siste nytt når det gjelder innovasjoner og trender i næringen.

World of Concrete Europe
Den internasjonale betongindustrien blir samlet på World of Concrete Europe (WOC Europe), som er en del av årets INTERMAT-messe. Med dette nye tiltaket kan INTERMAT presentere et fullstendig produktregister innenfor betongsektoren, fra de første stadiene med råvarer, produkter og bindemidler, til utsmykningsmetoder, overflatebehandling, engineering og tjenester. Denne delen av messen samler over 150 utstillere.

Utendørs betongdemonstrasjon
På et sentralt område i messen blir det arrangert løpende demonstrasjoner av måter å bruke betong på, særlig når det gjelder å skape dekorative, polerte, mønstrede og ferdigtrykte overflater. Disse demonstrasjonene retter også søkelys på faglig montering av betongelementer og på siste nytt av redskaper og utstyr for betongspesialister.  
 
Opplæringsprogram for bruk av betong
En lang rekke faglige samlinger står også på programmet. Både seminarer og workshops er planlagt for å gi innsikt i de siste innovasjonene for avansert anvendelse av betong. Denne delen av messen bygger på fire hovedelementer: fundamental kunnskap om betong, spesielle betongelementer, vedlikehold og reparasjon, rivning og gjenbruk.

INTERMAT Innovation Awards
Konkurransen om de beste og mest banebrytende innovasjonene i bransjen styrker det faglige nivået i utviklingen av materialer, utstyr og teknikker og har høy prestisje. Vinnerne blir presentert på INTERMAT i Paris i april, etter en utvelgelsesprosess som begynte på Pré-INTERMAT i januar. Da presenterte 78 av utstillerne sine bidrag for internasjonal presse. Samtidig ble listen over vinnere av INTERMAT Innovation Awards offentliggjort. Vinnerlisten er tilgjengelig på nettsiden www.intermatconstruction.com.

Paris Demo, en utstilling av maskiner i aksjon
Med Paris Demo blir INTERMAT 2015 nok en gang den internasjonale fagmessen som har den største demonstrasjonssone i friluft. Siden INTERMAT ble grunnlagt, har entreprenører, maskinutleiere og operatører kunnet observere bygg- og anleggsmaskiners teknologi, funksjonsform, sikkerhet og produktivitet i aktiv virksomhet. På et område som dekker hele 30 000 kvadratmeter, vil maskin- og utstyrsprodusenter demonstrere gravemaskiner, teleskopiske kraner, mobile steinknusere osv.

For ytterligere informasjon, se www.intermatconstruction.com eller ta kontakt med messens representant i Norge: Promosalons Norge/Franske Fagmesser, tlf.: 22 50 88 88, e-post: norway@promosalons.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1