Meny
02.03.2015

INTERMAT 2015 – ny layout og produktpresentasjon

INTERMAT er en av verdens største mønstringer for den internasjonale bygg- og anleggsbransjen. Messen avvikles hvert tredje år i Paris og samler alle sektorer av næringen – fra entreprenører og produsenter av bygningsmaterialer, til produsenter og leverandører utstyr og verktøy, tjenester og bygningskomponenter. Dessuten er INTERMAT arena for presentasjon av de siste internasjonale innovasjoner.

Ny layout
INTERMAT 2015 tilbyr utstillere og besøkende en ny messeopplevelse. Utstillingsområdet har fått ny layout som understreker bransjens fremtidige perspektiver og utviklingstrekk.
   Innredningen bygger på det tradisjonelle utstillingssenteret Paris-Nord Villepinte, med utendørs områder for demonstrasjoner, men omfatter også den nybygde Hall 7, i tillegg til hallene 5A, 5B og 6. Den nye hallen har et utstillingsareal på hele 15 000 kvadratmeter og er utstyrt med de mest moderne utstillingsfasiliteter. Opplegget sikrer de besøkende en mer smidig adgang mellom utstillingshallene og demonstrasjonsområdene utendørs.
   Innredningen åpner også for utvidet presentasjon av spesialiserte produkter og tjenester:

Betongindustrien
Betongindustrien får en sentral posisjon på messen. Spesialmessen World of Concrete Europe blir for første gang arrangert som en messe i messen under INTERMAT. På et utstillingsområde som dekker 20 000 kvadratmeter, vil det samlete internasjonale tilbudet av maskineri og utstyr, transport og produksjon, dekorasjonselementer og anvendelsesområder for betong bli representert.

Riving, resirkulering og gjenbruk
Utstillingen retter også søkelys mot fagfeltene riving, resirkulering og gjenbruk av bygningsmaterialer. Det blir særlig lagt vekt på bevaring av naturressurser og redusert forurensning. INTERMAT 2015 blir forum for bred presentasjon av ny forskning, debatt og utveksling av erfaringer på denne sektoren.

Verktøy
INTERMAT 2015 har utviklet sitt tilbud av håndholdt mekanisk og elektrisk drevet verktøy. Det er gjort store fremskritt i denne kategorien, både når det gjelder produktivitet, enklere bruk, og helse og sikkerhet. Sektoren representerer også et raskt voksende marked.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no