Tips redaksjonen
17.08.2016

IMI Norgren lanserer ny Power Take-off valve

Den nye ventilen til kraftuttak, Power Take-off Valve 03035103, er spesielt designet til bruk i systemer til kraftuttak som finnes i kabiner på nyttekjøretøyer.

Ventilen er utstyrt med pneumatisk nullstilling og kan frakobles enten pneumatisk eller manuelt. Den er velegnet til enkelt- og dobbeltvirkende sylindre, og har en visiwink indikator som tydelig viser når kraftuttaket er aktivt.
   Ventilen er fremstilt av støpt zink med hus av legert aluminium med G1/8 BSP- port. Pull/push 3/2-spolen med pilot nullstilling og betjeningsdelen er også aluminiumslegert. Ventilen har pakninger av nitrilgummi.
   Ventilen opererer i temperaturområde mellom –15° til +50°C med smurt eller usmurt filtrert trykkluft. Arbeidstrykket er 2–10 bar, og ventilen har en gjennomstrømning på 0,34 Cv.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1