Tips redaksjonen
27.07.2017

IKM har fremdrift på Statoil-leveranse til Snorre B og Visund

IKM Subsea ble tildelt ROV servicekontrakt for Statoil på feltene Visund og Snorre i august i fjor. Kontrakten inneholder testing av en permanent installerte ROV på havbunnen, såkalte RROV (Residential - ROV).  Systemet vil styres via IKMs landbaserte kontrollsenter på Bryne.  Styringen vi gjennomføres via det såkalte Tampnetet, et dedikert fiberbasert nettverk for kommunikasjon med plattformene.  Systemet er også designet for å operer på det mer kjente 4G mobilnettverket.

IKM er svært stolt av at Statoil har gitt selskapet tillit til å levere ROV-tjenester som etter vår oppfatning vil revolusjonere ROV-utstyret og måten disse opereres på. I et lengre perspektiv åpner prosjektet muligheter for felles utvikling og verdiskaping for både IKM og Statoil innenfor dette feltet, kommentere Ben Pollard, Daglig Leder for IKM Subsea
  
Merlin UCV
Vi vil bruke IKMs såkalte Merlin UCV (Ultra Compact Vehicle) som basis for arbeids-ROV-systemene som skal benyttes.  ROV-ene vil utvides/forbedres for å ivareta den permanente tilværelsen på havbunnen og inkludere det utvidede styrings/ kommunikasjonssystemet som tillater direkte styring fra kontrollsenteret på land.
   RROV-en er konstruert for kontinuerlig operasjon fra land, slik at operasjoner kan gjennomføres fra Kontrollsenteret på Bryne, med aktiv deltagelse fra IKM og Statoil samt tredje parts leverandører av utstyr og komponenter.

Første del ferdig
– Vi har nå gleden av å informere om at første del utstyret for Snorre B og Visund er ferdig bygd, og mobilisering til de angjeldende feltene har startet. Systemene har blitt grundig testet i en spesiallaget tank på Bryne, som er bygd for prosjektet. Kontrollsenteret på Bryne er også under ferdigstillelse, og hele utstyrspakken vil være ferdig innen andre kvartal 2017, forklarer operasjonssjef Jan Vegard Hestenes.

Fremtidens ROV-teknologi
– Vi er svært stolt av oss selv som har klart å utvikle, konstruere, bygge og teste ut denne grensesprengende teknologien innenfor en slik relativ kort tidsramme.
   – RROV-konseptet som er utviklet for Snorre B, representerer fremtidens ROV-teknologi.  Bruk av denne teknologien er forventet å gi sikrere operasjoner med lavere kostnader, og sist men ikke minst gi en bærekraftig virksomhet for IKM Gruppen og IKM Subsea på Bryne, sier Hestenes og avslutter: – Konseptet er skreddersydd for Statoil og operasjon på Snorre B. For øvrig vil vi presisere at konseptet og teknologien er tilgjengelig for andre oljeselskaper og leverandører innenfor bransjen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1