Tips redaksjonen
23.11.2015

IKM Subsea feirer kontraktutvidelse med ˮKˮ Line Offshore

IKM Subsea kan feire at ROV servicekontrakten med KL Sandefjord og KL Saltfjord nå er blitt forlenget med fem år og vil vare frem til midten av 2020. I tillegg er det en to års opsjon utover de første fem årene. Forlengelsen av kontrakten har en verdi i størrelsesorden 140 millioner kroner.

– I disse utfordrende tider er det en stor glede å vinne en slik langsiktig kontrakt. Vi har hatt et utmerket samarbeid med ˮKˮ Line Offshore i løpet av de siste fire årene, og kvaliteten på tjenestene vi har levert, belønnes nå med at de utvider kontrakten med fem nye år, sier Ben Pollard, administrerende direktør i IKM Subsea.
   IKM Subsea har siden 2011 hatt to Merlin WR200 Workclass ROV om bord på ˮKˮ Line Offshore skipene. I tillegg til ROV-ene er det også med personell, og det blir levert andre relaterte tjenester.
   – KL Sandefjord og KL Saltfjord er de to mest slagkraftige ankerhåndteringsfartøyene som opererer i Nordsjøen. Gjennom kombinasjonen av høy slepekraft og de gode ROV-tjenestene levert av IKM Subsea, opplever vi å ha et konkurransefortrinn hos mange av våre kunder. Vi ser for oss et fortsatt godt og langvarig samarbeid med IKM Subsea, sier Tomoyuki Okawa, administrerende direktør i ˮKˮ Line Offshore AS.

ˮKˮ Line Offshore AS
ˮKˮ Line Offshore AS ble stiftet i Arendal i 2007 og eies 100 prosent av det store japanske rederiet Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. («K» Line). Selskapet eier og opererer fem plattform supplyskip og to ankerhåndteringsfartøy.

IKM Subsea
IKM Subsea er en uavhengig ROV-operatør med egen Merlin-teknologi. Med over 150 ansatte og 20 ROV-systemer er selskapet det 10. største ROV-operatørselskapet i verden. IKM Subsea er et selskap i IKM Gruppen, et konsern som sysselsetter ca. 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning i 2015 på 4,5 milliarder NOK.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1