Tips redaksjonen
08.06.2015

IKM Instrutek presenterer Michell`s luftfuktighetsføler I7000

Salgsingeniør Bente Sletholt hos IKM Instrutek kan opplyse om at en stor produsent av klimakontrollerte matvarelagringssystemer nå har valgt å implementere Michell’s kombinerte fuktighets- og temperaturføler, I7000, i sine produkter for å sikre pålitelig kontroll av temperatur og fuktighet.

Forbrukernes krav for fine viner og importerte matvarer som ost og frukt har gitt leverandørene store utfordringer med hensyn på lagring og transport av lett bedervelige varer, effektivt og med minst mulig svinn.
   I7000 Hygrosmart relativ fuktighets- og temperatursensor oppgis å gi svært pålitelige og nøyaktige målinger av de viktigste parameterne som sikrer matvarenes kvalitet. Sensoren har en nøyaktighet på ± 2 % RH og ± 0,2 °C. Den gir langsiktig stabilitet med < 1 % RH drift over et år, som igjen bidrar til å opprettholde ideelle lagringsforhold over tid. Den robuste sensoren er liten og har et «plug and play»-system, som gjør den enkelt å skifte. Den enkle prosedyren kan sammenlignes med å skifte en lyspære, ifølge leverandøren.
   Alle I7000-modulene leveres fra Michell med sporbart kalibreringssertifikat. Tidligere har produsentens personale utført kalibreringer og justeringer som en del av produksjonsprosessen. Dette er ikke lengre nødvendig med Hygrosmart.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1