Tips redaksjonen
20.07.2015

IKM Instrutek kjøper NavCom

IKM Instrutek og NavCom har inngått avtale om å fusjonere NavCom inn i IKM Instrutek.

Dette har vært en prosess som har pågått over tid, og begge parter synes tiden nå var inne for å løfte sitt potensial ytterligere ved å slå seg sammen. Selskapene har mange likheter, og begge parter har stor tro på gode fremtidige synergier.   
   Avtalen ble signert 20. april i år av Ståle Kyllingstad og Knut Frantzen. Fusjonen er trådt i kraft. Det overtakende selskap er IKM Instrutek, som nå vil samlokalisere sin maritime avdeling og avdelingen for tilstandskontroll i Bergen til det eksisterende kontoret til NavCom i Laksevåg. 
   Det fusjonerte selskapet vil få en betydelig kundeportefølje, og begge parter er enige om at en sammenslått virksomhet vil stå langt sterkere til å møte utfordringene i markedet fremover.
   IKM Instrutek beholder navnet NavCom som registrert varemerke. Dette blir det offisielle navnet på IKM Instruteks maritime avdeling.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1