Tips redaksjonen
11.03.2014

IKM Instrutek er godkjent for å utføre radioinspeksjon

IKM Instrutek har inngått avtale med Sjøfartsdirektoratet om radiotilsyn av norske skip og utenlandske fartøy i norsk farvann. Avtalen innebærer at IKM Instrutek, på vegne av Sjøfartsdirektoratet, skal utfører besiktelse av radioanlegg om bord på skip.

Alle norske yrkesfartøyer skal være utstyrt med radiokommunikasjonsutstyr i henhold til internasjonale konvensjoner og regler fra Sjøfartsdirektoratet. I tillegg skal yrkesfartøyene også ha et sikkerhetssertifikat for radio, som utstedes etter at en radiokontroll er blitt utført.
  IKM Instrutek er blitt gitt myndighetet til å utstede sikkerhetssertifikat for radio etter endt radiokontroll for å avdekke om de krav som fremgår i eller i medhold av loven, er oppfylt.
  IKM Instrutek gjennomfører en rekke besiktigelser årlig om bord på ulike fartøy, som etter endt kontroll oppdateres i Skipsradioregisteret.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1