Tips redaksjonen
20.12.2016

IKM Cleandrill vinner kontrakt med Wintershall

Wintershall Norge har tildelt IKM Cleandrill kontrakt for topphull borevæskeretur på flere brønner de neste årene. Kontrakten dekker en potensiell produksjonsboringskampanje i forbindelse med Maria-prosjektet samt fremtidig leteboring på norsk sokkel.

Produksjonsboring for Maria-prosjektet skal utføres med Deepsea Stavanger og har en planlagt oppstart i første halvår 2017. IKM Cleandrill sitt MRR-system vil bli benyttet på alle brønnene i Maria-prosjektet.
   IKM Cleandrill skal levere sitt MRR-500-system som skal opereres av IKM Cleandrill sine egne offshorespesialister. MRR-500 er et nytt og forbedret system for topphull borevæskeretur (mud recovery system) som har satt en ny standard når det gjelder sikkerhet, effektivitet, pålitelighet og kostnader i forbindelse med offshore topphullsboring. Kontrakten har i utgangspunktet en varighet på tre år med mulighet for forlengelse frem til 2023.
   Tom Hasler, Managing Director for IKM Cleandrill sier: – Det har vært svært viktig for IKM Cleandrill å vinne denne kontrakten. Vi ser frem til å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med Wintershall Norge. Vårt MRR-500-system ble utviklet for å gjøre borevæskereturteknikken mer attraktiv for et bredere lag av operatører. Vi anser denne kontraktstildelingen som en belønning for vårt utrettelige arbeid med å utvikle teknologien og for å kutte kostnader. Vi vil benytte anledningen til å takke Wintershall for at de nok en gang har valgt vår teknologi og ser frem til å tilby høy kvalitet på både tjenester og utstyr i mange år fremover under denne kontrakten.

Foto: MRR500 Offshore

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1