Tips redaksjonen
20.11.2015

IKEA og Kristiansand best på energisparing

IKEA og Kristiansand kommune ha vunnet LOS Energy Award for sitt arbeid med energisparing.

– Både IKEA og Kristiansand kommune har gjort en imponerende jobb med energisparing og bør være en stor inspirasjon for andre bedrifter og kommuner, sier Jan M. Moberg, jurymedlem i LOS Energy Award og redaktør i Teknisk Ukeblad.
 
Snudd organisasjonen
LOS Energy Award ble delt ut i dag for første gang, under LOS Energy Day i Oslo. IKEA vant i kategorien private virksomheter, mens Kristiansand kommune vant i kategorien offentlige virksomheter. Målet med prisen er å hedre dem som jobber seriøst med energieffektivisering og energiledelse.
   IKEA har redusert karbonfotavtrykket sitt med 24 prosent siden 2010. Globalt har IKEA spart 66 millioner euro på energieffektivisering siden 2010.
   – Vi har satt oss svært tøffe mål, men det er inspirerende og gøy å jobbe mot slike mål. På få år skal vi snu en hel organisasjon. Det krever store investeringer og innebærer at alle i organisasjonen må tenke energiøkonomisering, sier Henning Schmidt i IKEA Eiendom Holding AS. Han er glad arbeidet blir lagt merke til og håper flere bedrifter vil se at de meste er mulig innenfor energisparing, bare man satser seriøst nok.
 
Jobbet systematisk
Juryen var også imponert over det omfattende arbeidet i Kristiansand kommune.
   – Kristiansand har jobbet systematisk med energiledelse i mange år, og arbeidet blir lagt merke til i kommune-Norge, sier jurymedlem Moberg.
   Fra 2006 til 2014 har den årlige besparelsen i kommunen vært på 15 GWh. Målet er 20 GWh innen 2018. Kristiansand skal nå investere slik at man de neste tre årene oppnår enda 5 GWh til.
   Det er flere grunner til de gode resultatene: Det er foretatt en rekke investeringer innen energioppfølging, automatikk og SD-anlegg, ventilasjon, varmeanlegg, lys, pumper og varmepumper. I tillegg har kommunen jobbet aktivt med energiledelse, drift, avviksoppfølging og optimalisering.
   Kommunen ønsker nå å ISO-sertifisere seg innenfor energiledelse i henhold til ISO 50001.
 
Imponert jury
Juryen sier dette om IKEA: «Årets prisvinner har jobbet systematisk med energi i mange år. De satser både på bærekraftige energikilder og effektiv bruk av energien. Bedriften er et referansepunkt innenfor internasjonal handel på samfunnsansvarlig energimanagement. Juryen håper innsatsen kan være inspirerende for andre bedrifter, ikke bare innen handel.»
   Juryen sier dette om Kristiansand kommune: «Årets vinnerkommune har redusert energiforbruket med 15 GWh årlig de siste ti årene. Det er blitt jobbet systematisk i mange år, og arbeidet blir lagt merke til i kommune-Norge. Det er gjennomført enøk-prosjekt i 125 bygg, og det har til nå redusert energiforbruket med 30 prosent siden 2006. Forbruksnivået pr. kvm for de ulike typer bygg ligger betydelig under andre de blir sammenliknet med. Samtidig sier kommunen at de er langt fra ferdige, det kryper stadig nedover og investeres mer.»
 
Nominerte
Årets nominerte til LOS Energy Award i klassen for beste bedrift var IKEA, MøllerGruppen, Scandic, DNB Næringseiendom, E. C. Dahls Eiendom, GE Healtcare og Lantmännen Cerealia.
   Årets nominerte til LOS Energy Award i klassen for beste offentlige virksomhet var Kristiansand, Lillesand, Brønnøy og Skien kommune samt Skatteetaten. Forutsetningene for å delta er at det årlige energiforbruket er på 10 GWh, og at strømsparende tiltak er gjennomført de siste tre årene. Juryen har lagt spesielt vekt på oppnådde resultater, men også kompetanse, systematikk og engasjement teller. Juryen har bestått av representanter fra Teknisk Ukeblad, konsulentselskapet Entro og LOS Energy.

Henning Schmidt, Country Facility Manager i IKEA Eiendom Holding AS, Anders Gaudestad, adm. dir. i LOS AS og Antonio Lindberg, National Purchaser Norway i IKEA IMS (Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien)

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1