Tips redaksjonen
11.08.2016

Hvordan tingenes Internett påvirker hverdagen til renholderne

En studie utført av SCA og selskapets globale merkevare Tork undersøker hvordan tingenes Internett (IoT) påvirker hverdagen til renholderne og driftssjefene. Resultatene viser økt kvalitet og effektivitet i kombinasjon med redusert stress blant renholderne. Studien er basert på Tork EasyCube, en IoT-basert tjeneste som leverer sanntidsinformasjon om renholds- og påfyllingsbehov.

Mange tenker på tingenes Internett som noe som kommer til å skje i fremtiden. Men tidlige løsninger finnes allerede i renholdsbransjen. Et eksempel er Tork EasyCube – en digital tjeneste med tilkoblede enheter som gir renholderne mobil tilgang til sanntidsinformasjon om renholds- og påfyllingsbehov. Tjenesten ble stilt ut i en betaversjon på ISSA i 2014 og er siden da blitt ferdigstilt og implementert i alt fra fornøyelsesparker til industribedrifter.
   – Mens andre fortsatt er i utviklings- eller betafasen, har vi fungerende løsninger på markedet, som brukes av flere kunder. Dette gir oss en mulighet til, og kanskje også et ansvar for, å undersøke virkningen av tingenes internett på jobben som renholderne og ledernes deres gjør, sier Anna Königson Koopmans, European Marketing Manager for Tork Solutions.
 
Før- og etterstudie på Tork EAsyCube
For å undersøke endringene i arbeidsmåter har Tork gjennomført en før- og etterstudie på Tork EasyCube – basert på observasjon og supplert med data fra systemet. Studien er utført ved IKSU sport, Nord-Europas største idrettsanlegg, i Umeå, Sverige. Et anlegg på 22 000 kvm. med 1 500 000 besøkende i året og et team på 30 renholdere. Til sammen er 300 tilkoblede dispensere blitt implementert på toaletter, i garderober, styrkerom, idrettshaller og andre områder.

Behovsbasert renhold
Resultatene viser konturene av en ny renholdslogikk. I stedet for statiske renholdsrunder har teamet gått over til behovsbasert renhold, noe som har gitt økt effektivitet. Det at de vet i sanntid hva det er behov for, når og hvor, har det for eksempel gjort det mulig for teamet å redusere dispenserkontrollene med 77 prosent. Denne effekten har også gjort det mulig å flytte renholdsaktiviteter dit hvor behovet er størst, og dermed å oppnå en merkbart bedre kvalitet. Mens det før ofte kom klager på kvaliteten på renholdet og tomme dispensere, er det nå ingen som klager. Studien viser også at personalet har fått bedre motivasjon, takket være bedre kontroll, mindre stress og bedre fokus på hva som er viktigst.
   – Systemet gjør jobben mer dynamisk og meningsfull, og jeg føler at jeg har energi til å gjøre mer, når jeg vet at alt jeg gjør, teller, sier André Söderberg, renholder ved IKSU.
   – Jeg hadde undervurdert hva som kan gjøres med dette systemet. Før Tork EasyCube ble implementert, vurderte ledelsen å bygge nye garderober for å løse problemet med kvaliteten på renholdet, noe som ville kostet millioner. Nå kan de pengene brukes mer effektivt, og vi tenker allerede på hvordan vi kan ta neste trinn, sier Bo Andersson, teknisk sjef og leder av driftsavdelingen hos IKSU.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1