Tips redaksjonen
26.10.2015

Hvordan prosjektere miljøvennlig med livsløpsvurdering (LCA)?

Livsløpsanalyse kan brukes til å sammenligne miljøpåvirkningen fra ulike byggesystemer og identifisere miljøproblemer. To nye anvisninger i Byggforskserien gir eksempler på framgangsmåte.

En livsløpsvurdering bedømmer potensielle miljøpåvirkninger gjennom et produkts eller en bygnings livsløp, fra utvinning av råvarer via produksjon og fram til avhending. To nye anvisninger gir nyttig bakgrunnsinformasjon og viser trinn for trinn hvordan man går fram når man skal foreta en livsløpsanalyse.
   Byggforskserien 470.102 Metodiske valg og probleminnstillinger ved livsløpsvurdering (LCA) gir innblikk i hvordan valg man tar i analyseprosessen, påvirker resultatet. Det første man må gjøre, er å definere mål og omfang for analysen. Dette legger føringer for definering av systemgrenser, funksjonell enhet og levetid. Datatilfanget og hvilke verktøy man bruker, har også stor betydning.
   Byggforskserien 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggkonstruksjoner viser eksempler på livsløpsvurderinger av trekledninger og av yttervegger i passivhus. Av resultatene kan man se hvilke systemkomponenter og prosesser som har stor eller liten betydning for miljøpåvirkningen i valgte miljøkategorier.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1