Tips redaksjonen
23.03.2018

Hvem fortjener Sivaprisen 2018?

Den årlige Sivaprisen på 300 000 kroner skal gå til en et næringsmiljø som det siste året har bidratt til samspill på tvers av bransjer, geografi og tankesett.

 

Sivaprisen 2017 vant Oslo Cancer Cluster Incubator

Prisen deles ut på Sivakonferansen i Trondheim 5. juni. Kandidatene blir vurdert av en fagjury og det foretas web avstemming for å komme frem til tre finalister. Endelig vinner stemmes fram av deltakerne på Sivakonferansen. I fjor gikk prisen til Oslo Cancer Cluster Incubator (OCCI), for sitt fremragende arbeid for kommersialisering av livsviktig forskning.
    – Takket være Sivaprisen har vi kunnet forsterke tjenestetilbudet til bedriftene i inkubatoren. Den har også bidratt til at vi kan ta et nasjonalt initiativ mot andre miljøer og styrket profileringen av klyngen, sier Bjørn Klem, daglig leder i OCCI.

Nominasjonskriterier
Alle kan være med på å nominere kandidater. I tråd med tema for Sivakonferansen 2018 søker Siva denne gangen etter gode nyskapingsmiljøer som i løpet av det siste året har:
• blitt grønnere
• blitt smartere
• vært mer nyskapende
• bygd kultur for samhandling og kunnskapsdeling på tvers av bransjer, geografi og tankesett

Bredt sammensatt fagjury
Vinneren skal kåres gjennom en tre-trinns prosess. Først blir alle nominerte vurdert av Sivapriskomiteen, og deretter går fem kandidater videre til en fagjury og til en åpen avstemming på Sivas nettsider. På selve Sivakonferansen vil vi stå igjen med tre finalister, og vinner blir kåret av konferansedeltakerne i salen.

Kilde: NTB 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1