Tips redaksjonen
18.10.2019

Husqvarna Autonomous Operation

Selvstyrt gressklipping for det profesjonelle markedet

Nå tar Husqvarna ytterligere et steg fremover når det gjelder autonome tjenester for profesjonell drift av parker og grøntområder. Husqvarna Autonomous System består av flere selvstyrte robotgressklippere som bruker Husqvarnas EPOS-teknologi. Systemet gjør det mulig å vedlikeholde store park- og grøntområder på en tryggere og mer effektiv måte.
   Husqvarna Autonomous Systems er et system utviklet for å forbedre produktivitet, sikkerhet og arbeidsmiljøet for det profesjonelle markedet. I mange tilfeller er områdene som håndteres både utfordrende og risikofylte å klippe og vedlikeholde, slik som for eksempel på flyplasser.
  – Vi har 25 års erfaring med robotgressklipping og med Husqvarna Autonomous Operation viser vi vår innovative drivkraft. Robotteknikk og autonome løsninger kommer til å spille en viktig rolle i fremtiden, og Husqvarna Autonomous Systems er bare et eksempel på hvordan innovasjoner kan forbedre den profesjonelle driften, sier President i Husqvarna Division, Sascha Menges.
  Husqvarna Autonomous Operation bruker EPOS-teknologi – et satellittbasert navigeringssystem med høy presisjon, som gir posisjon i realtid med nøyaktighet på 2–3 cm. Teknikken gjør det mulig å bruke virtuelle grenser for å arbeide innenfor eller mellom arbeidsområder. Fordi maskinene kan brukes hele døgnet, øker driftseffektiviteten.
  I første implementering av Husqvarna Autonomous Systems brukes en ny hybrid-Rider. I Sverige testes systemet allerede på flyplassene Jönköping og Örn-Sköldvik, og i høst skal systemet også testes på Swedavia Vehicle på Bromma-Stockholm flyplass. For ytterligere å utforske og utvikle autonome løsninger for flyplasser har Husqvarna nylig investert i det norske selskapet Yeti Snow Technology, en leverandør av selvgående snøryddingskjøretøy spesielt designet for flyplasser.
  Husqvarna Autonomous Operation minimerer risikoen for menneskelige feil og forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen gjennom datadrevet og selvstyrt kontroll. Systemet tilbyr objektanalyse, og gjennom flere uavhengige sensorer med kamera, radarer og ultralydteknologi unngås kollisjoner. Som et ytterligere sikkerhetstiltak kan operatøren manøvrere og overstyre systemet med en fjernkontroll.
  – Satellitteknologi åpner flere muligheter i bransjen og
gir oss mulighet til å tilby nye løsninger. Denne end-to-end- løsningen vil gagne våre profesjonelle kunder gjennom økt produktivitet, og sikrere og mer effektiv drift av store og lite tilgjengelige grøntområder. Dessuten kan hybrid-maskinen som brukes i pilotprosjektene bidra til en redusering av den totale miljøpåvirkningen når det kommer til vedlikehold av grøntområder, sier sjef for Autonomous Systems i Husqvarna, Adam Tengblad.
  Husqvarna Autonomous Operation testes gjennom et antall pilotprosjekter i 2020, og er tilgjengelig på markedet i 2021.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1