Tips redaksjonen
02.02.2017

Høy kompetanse og erfaring i produksjon av tavler

Elektrotavler er hjertet i installasjoner. Slik er også tilfellet for Hunsund tun 7 på Fornebulandet der Eltavler AS i Mjøndalen produserer og leverer alle tavler, mens Krøderen Elektro AS på Åmot er elektroentreprenør.

– Eltavler AS skal til sammen levere 160 boligskap, hovedtavler og underfordelinger til boligprosjektet, sier daglig leder Vegard Jelstad og elektroinstallatør Tom Hæhre i Krøderen Elektro AS. De kan fortelle at selskapet har samarbeidet med Eltavler siden det ble etablert i år 2000. – De er vår foretrukne skapleverandør. Det som særpreger tavleprodusenten, er høy kvalitet og presisjon. Tavleverkstedet har gode produkter til konkurransedyktige priser. Fremdriften i Fornebuprosjektet har så langt gått etter planen. Alle skap er levert til rett tid og i henhold til våre anvisninger. Eltavler sitt varemerke er at de er konkurransedyktig på kvalitet og pris.

Moderne selveierleiligheter
Hunsund tun 7 på Fornebulandet består av 152 moderne selveierleiligheter fordelt over 5 bygg med beliggenhet midt i hjertet av det som var en del av den nedlagte hovedflyplassen i Oslo. Her er det kort vei til sjø, natur og store friarealer samt kjøpesenter og kollektivtransport. Hele leilighetskomplekset skal ferdigstilles sommeren 2017. – Da er alle tavlene ferdig installert, sier Jelstad og Hæhre. De kan fortelle at fremdriften i prosjektet overholdes. – I begynnelsen av november var det montert 57 boligskap i blokk 1 og 5. Tun 7 føyer seg inn i rekken av flere leilighetskomplekser som Krøderen Elektro og Eltavler er involvert i.

Selskap i vekst
Krøderen Elektro AS ble etablert i 1986. Det har vokst fra en liten bedrift til en stor entreprenør med over 100 medarbeidere. – Vi har 4 avdelinger i 4 kommuner. Vi er store innenfor fagområdene elkraft, generelle svakstrømsinstallasjoner og høyhastighetsnett for telefoni og data. Omsetningen i 2015 var på 136 millioner kroner, mens årets omsetning blir på ca. 140 millioner. Årlig rekrutterer vi 10 lærlinger, som er en viktig ressurs for selskapets fremtidige rekruttering til faget, påpeker Jelstad og Hæhre.

Hovedleverandør av tavler
Tavlebyggerfirmaet Eltavler som er hovedleverandør av tavler til tun 7 på Fornebulandet, ønsker å fremheve det nære samarbeidet med Krøderen Elektro. – Vi har utviklet et gjensidig partnerforhold som har effektivisert forprosjektering og utforming av tavler til dette prosjektet, sier saksbehandler Nils Sperle og prosjektleder Andreas Aasen hos Eltavler. – Samarbeidet fungerer meget bra.

God kommunikasjon
– Vi er avhengig av at Krøderen Elektro gir oss tilstrekkelig informasjon slik at vi kan bygge tavlen i henhold til deres kravspesifikasjoner. Dialogen med installatør Hæhre hos Krøderen Elektro er meget bra og bidrar til at vi unngår feilleveranser i prosjekter.

Fulle ordrebøker
Eltavler har til sammen 12 medarbeidere i administrasjon, prosjektering og produksjon. – I tavleverkstedet er det 8 tavlemontører. Kundeforespørslene er størst innenfor næringsliv og leilighetskomplekser. I 2015 omsatte vi for ca. 28 millioner kroner. Samarbeidet mellom ledelse, prosjektgruppen og montører fungerer godt, sier Sperle og Aasen. De legger til at verkstedet har en stabil arbeidskraft som er klare for nye tavleoppdrag.

Godt innarbeidede kvalitetsrutiner
Eltavler sin styrke er at de bygger tavlene etter kundenes spesifikasjoner. – Godt innarbeidede rutiner i tillegg til flere års tavlekompetanse gjør dem til vår foretrukne leverandør. Nils Sperle har vært flink til å følge oss opp på Hundsund tun 7 og i andre prosjekter. Har vi for eksempel utelatt noe som har med bestykning av tavla å gjøre, får vi omgående tilbakemelding fra ham, sier Jelstad og Hæhre. De kan fortelle at elektroarbeidene på Fornebulandet utgjør 20 millioner kroner for Krøderen Elektro.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1