Tips redaksjonen
23.10.2014

Honeywell lanserer avansert programvare for oppstrøms olje og gass

Digitale suiter for olje og gass hjelper oppstrømsvirksomheter til å gjøre data til «digital intelligens».

Som svar på ønsket om sikrere og mer produktiv drift for oppstrømsvirksomheter innenfor olje og gass har Honeywell introdusert en revidert programvaresuite for å sikre produsenter mer effektiv bruk av data som genereres under prøveboring og produksjon.  

Forbedrede produksjonsresultater
Digital Suites for Oil & Gas gir oppstrømsvirksomheter muligheten til sikrere og bedre integrert drift ved å samle, analysere og hjelpe personalet til å forstå digitale data. Basert på testresultater anslås det at Digital Suites for Oil & Gas kan bidra til å forbedre produksjonsresultatene for oppstrømsvirksomheter med tre til fem prosent ved hjelp av en kombinasjon av økt produktivitet, mer oppetid og integrert fjernbetjening. Suiten inkluderer et utvalg av Honeywells mest profilerte programvarer, slik som Intuition Executive for foretakssamarbeid, DynAMo alarmstyring, UniSim prosess-simulering og modellering og et utvalg av selskapets datahistorikkprogrammer.
  Disse programmene er allerede svært mye brukt, særlig i virksomheter nedstrøms. Honeywell har tatt resultatene fra slik bruk og kombinert dem med innsikt samlet fra et antall virksomheter innenfor E&P. I sum har dette gitt skreddersydde applikasjoner for oppstrømsvirksomhet med basis i beste praksis. 

Digital intelligens
– Oppstrømsoperatører forteller oss at de har tilgang til mer data enn noensinne, men å ha tilgang til data er ikke det samme som å være i stand til å forstå dem, sier Dan O’Brien, produktsjef for produksjonsstyring og digitale løsninger for olje og gass i Honeywell Process Solutions. – Hensikten med Digital Suites for Oil & Gas er å omforme data til digital intelligens. Dersom de som arbeider ved anlegg oppstrøms, kan bruke slike data til å ta effektive avgjørelser, blir resultatet sikrere drift og økt produksjon. 

Dataanalyse
Programvaren kan for eksempel konfigureres til å analysere data og dermed bidra til at personellet ved anlegg som offshorerigger får økt forståelse av drift og effektivitet gjennom produksjonsanslag i sanntid. Integrert fjernbetjening kan bidra til å vedlikeholde riggutstyret for å sikre effektiv drift. Samtidig kan den redusere behovet for personell på stedet, noe som gir sikrere arbeidsforhold. Dette er spesielt viktig med tanke på at mange oppstrømsvirksomheter nå flytter virksomheten lenger fra land, og dermed får vanskeligere forhold.
  Digital Suites for Oil & Gas inkluderer applikasjoner som spesifikt tar tak i driftsdata, prosessikkerhet, effektivitet ved utstyret, driftsforhold, produksjonsovervåking og produksjonsnivå. Dette oppnås gjennom løsninger som inkluderer prosesshistorikk og analyse, brønnovervåkning og testvalidering, avstengingsanalyse, overvåking av transmittere, integrert planlegging og mye mer.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1