Tips redaksjonen
28.12.2017

Holder på lasten, kutter drivstoffregningen og sparer miljøet

Wärtsiläs nye Voyage Emissions Reduction-system (VER) eliminerer effektivt problemet med utslipp av flyktige organiske forbindelser fra oljetankere som er underveis med last. Systemet øker dermed inntektene til tankskipene, samtidig som det gir et betydelig miljøbidrag i form av reduserte utslipp.

Flyktige organiske forbindelser (VOC) er organiske kjemikalier som har et høyt damptrykk som følge av lavt kokepunkt, noe som fører til omfattende fordampning ved lasting, lagring og transport av råolje. En oljetanker slipper i gjennomsnitt ut 0,085 prosent av lasten hver uke. For en supertanker (VLCC) på 320 000 dødvekttonn utgjør dette 270 tonn med tapt last per uke.
  VER-systemet til Wärtsilä blir gjort tilgjengelig i to versjoner. Reabsorpsjon-versjonen er et lettinstallert plugin-system som resirkulerer VOC tilbake til lastetankene. Det representerer en teknologi for å eliminere tap av last som opererer automatisk og uten manuelle operasjoner. Wärtsilä-systemet krever dessuten langt mindre kraft for å fungere enn tilgjengelige, alternative systemer.
   Drivstoffversjonen utnytter de flyktige organiske forbindelsene som drivstoff for tankskipet. Dette er en ny, unik og patentsøkt innovasjon fra Wärtsilä, med betydelige fordeler i form av lavere drivstoffkostnader. Begge versjonene av VER fremmer miljømessig bærekraft ved å redusere VOC-utslippene med opptil 75 prosent.
   – Wärtsilä er dedikert til å utvikle innovative løsninger som reduserer driftskostnadene for eiere, samtidig som de bidrar til et renere miljø. VER-systemet følger denne filosofien ved å eliminere tap av last og gi en optimal reduksjon i tankeres drivstoffkostnader, noe som gjør det mulig å få en tilbakebetalingstid på mindre enn ett år, sier Timo Koponen, Vice President, Flow and Gas Solutions, Wärtsilä Marine Solutions.
   Wärtsilä opplyser at VER-systemet oppfyller alle Regel 15-kravene i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) MARPOL Annex VI-protokoll. Det oppfyller også havnespesifikke krav til reduksjoner i utslippene av VOC på skipsterminaler.
Wärtsilä VER-systemet lanseres på Marintec-konferansen, som avholdes i Shanghai fra 5. til 8. desember.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1