Tips redaksjonen
09.12.2016

HiOA og Simula lanserer høyteknologisk senter

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Simula Research Laboratory lanserer Senter for digitalisering.

Norge har et stort behov for økt IKT-kompetanse og et større antall IKT-spesialister. En av fire IT-jobber kan bli stående ubesatt i 2030, ifølge en rapport bestilt av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bare i Oslo-området er nå det 95 000 teknologiarbeidsplasser som skal dekkes, og antallet er stadig økende.
   Simula og HiOA tar grep og samler nå to av Norges sterkeste utdannings- og forskningsmiljøer innenfor anvendt IKT-kunnskap i et høyteknologisk senter. Målet er å levere flere høyt kvalifiserte kandidater på bachelor, master og ph.d.-nivå, i tillegg til forskning på høyt nivå i bruk av IKT.
   – Vi er inne i en tid der samfunnet skriker etter høy IKT-kompetanse, og det er stort behov for å koble slik kompetanse opp mot arbeids- og næringsliv, sier rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Curt Rice.
   Rektor Curt Rice er svært glad for samarbeidet med Simula Research Laboratory om det nye senteret for digitalisering.
   – Simula er virkelig en suksesshistorie i Norge. De har et sterkt fagmiljø, og er blant de aller sterkeste når det kommer til å hente hjem forskningsmidler fra EU, og til å publisere forskning. Når vi går sammen med dem er det for å koble de beste kreftene i landet innen arbeidslivsnær digitalisering og IKT, sier Rice.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1