Tips redaksjonen
24.04.2019

Hennig Olsen Is dobler kapasiteten med ny produksjonslinje

Den norske iskremprodusenten Hennig Olsen Is dobler nå produksjonskapasiteten for saftis og fløteispinner, der ny produksjonslinje fra Tetra Pak er på plass i fabrikken i Kristiansand.

Utstyret ble bestilt for over et halvår siden og de første forberedelsene til installasjonen startet allerede i november.
   I starten ble linja kalt «den nye Lottolinja», men av praktiske grunner ble den omdøpt til RM 27. RM står for rotary moulder og tallet 27 står for diameteren som er 2,7 meter. Linja skal brukes til produksjon av alle saftis- og fløteispinnene til Hennig Olsen.
   Bård Schefte som har prosjektansvaret for installasjonen av RM 27 kan fortelle at det er mange detaljer som må være på plass før linja kan tas i bruk. Selve linja er i skrivende stund så å si ferdig montert. Det gjenstår å gjennomføre FAT (factory acceptance test) på tre maskiner: «krymperen» som setter sammen flere multipack til en D-pak (distribusjonsforpakning), eskereiseren og eskelukkeren – maskinene som løfter lokkene på eskene og lukker dem. Disse maskinene kommer fra våre tyske leverandører. For å gjennomføre denne testen reiser teknisk personale fra Hennig-Olsen Is til Tyskland. Deretter sendes utstyret til Norge for montering på fabrikken i Hannevika.
   Monteringen av den nye linja krever også en del rør til saft, sjokolade og iskremmiks.
   I tillegg monteres det rør til kaldlakesystemet som fryser isen og til varmlakesystemet som sørger for at isen løsner fra formene. Det er også installert en ekstra frysekompressor i maskinrommet og en ny fryser i tilknytting til linja.
   Det neste trinnet i prosessen er programmering av maskinene. I tillegg skal linja kobles opp mot produksjonsstyringssystemene ZAP og Wonderware.
   Så er det tørrtesting som står for tur. Da sjekker man at alle ledd på linja fungerer som de skal. Deretter skal linja testes på produktene, og til slutt skal det gjennomføres en test for å sjekke at linja kan produsere iskrem i riktig antall og med riktig hastighet. Når alle testene er gjennomført vil det bli signert en overtakelsesprotokoll mellom utstyrsleverandøren og Hennig-Olsen Is.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1