Tips redaksjonen
11.03.2015

Harlem Food tar et viktig strategisk grep sammen med Swisslog

Harlem Food som er en frittstående importør av råvarer til norsk næringsmiddelindustri og dagligvare, tar et viktig strategisk grep ved å investere i et nytt automatisert lager- og distribusjonsanlegg, som skal ligge på Liertoppen utenfor Oslo.

Det nye anlegget som Swisslog skal levere, vil bestå av en effektiv og plassbesparende WarehouseRunner-løsning. Installasjonen starter i begynnelsen av juni 2015.
   Kontraktinngåelsen omfatter et komplett høylager med integrert transportbanesystem for pallhåndtering. I leveransen inngår tre Vectura stablingskraner, banesystemet ProMove og Swisslogs egenutviklede Material Flow Control System (MFCS) for styring og kontroll av anleggets totale vareflyt. Totalt vil anlegget ha en lagringskapasitet på cirka 5800 pallplasser og er klargjort for fremtidig ekspansjon ved behov.
   Det nye lager- og distribusjonsanlegget skal bidra til redusert truckkjøring, økt kapasitet for varer lagret på pall samt ha en mer kostnadseffektiv håndtering av varene. Swisslog opplyser at alle deres nye anlegg som inneholder Swisslogs egne Vectura-stablingskraner, har blitt mer miljøvennlig på grunn av ny teknologi, som bidrar til en jevnere vektoptimalisering samt energigjenvinning ved hjelp av energieffektive motorer. Selskapet opplyser at de gjerne vil ta et større ansvar for miljøet i form av en bedre utnyttelse av ressurser, som igjen genererer en «grønnere logistikk». Det gjør de via et pågående strategisk arbeid innenfor miljøaspektet med eget merke som heter GreenLog.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1