Tips redaksjonen
23.11.2015

Harding leverer livbåtene til Johan Sverdrup

Statoil har tildelt Harding prestisjekontrakten på levering av de ni frittfallivbåtene som trengs i fase 1 av Johan Sverdrup-utbyggingen i Nordsjøen.

– Ordren er en solid bekreftelse av kvaliteten på produktene våre, kompetansen og engasjementet til alle våre ansatte og effekten av den store omstillingsjobben vi har gjort for å styrke konkurranseevnen i et tøff marked, uttalte en glad og stolt Harding-direktør, Styrk Bekkenes, etter kontraktsigneringen.
   Kontrakten omfatter ni FF1200-livbåter med ni tilhørende LA 1200 SU-daviter og utgjør en relativt stor ordre i Harding-målestokk. De ni livredningssystemene skal leveres i løpet av 2017 og skal da installeras på boligplattformen til Johan Sverdrup. Både livbåter og davitsystemer er utviklet av Harding i Norge. Livbåtene vil bli bygd i Norge, mens davitene skal sammenstilles på en av Hardings lokasjoner i utlandet.

Viser konkurransekraft
Styrk Bekkenes sier at Harding setter stor pris på kontrakten.
   – Johan Sverdrup-leveransen har vært en av få store kontrakter til nye olje- og gassutbygginger i Norge som vi har kunnet konkurrere om den siste tiden, og vi har været igjennom en svært tøff og krevende anbudsprosess – preget av sterkt fokus på kostnader og tekniske løsninger. Ved å vinne anbudet viser vi at Harding kan levere kvalitet til riktig pris og tid – også i tøffe tider, sier direktøren. Det er klart at denne kontrakten betyr mye for Harding i Norge og sysselsettingen vår her.
   Han innrømmer at også Harding har fått merke på konsekvensene av fallet i oljeprisen og lavere investeringsnivå i olje- og gassindustrien.
   – Vi har møtt denne utfordringen med en omfattende omstillingsprosess, der vi har jobbet med å redusere kostnader for å opprettholde konkurranseevnen vår. Leveransen til Johan Sverdrup viser at vi i stor grad har lykkes med dette arbeidet, mener Bekkenes.

Bygger videre på Statoil-relasjonen
Statoil har i mange år vært den aller viktigste kunden til Harding i Nordsjøen. Bekkenes er glad for å bygge videre på denne relasjonen.
   – Det er viktig for oss å være med på Statoils videre utbygginger på norsk sokkel, og denne første leveransen til Johan Sverdrup bidrar til å posisjonere Harding inn mot nye faser på dette feltet samt en eventuell utbygging av Johan Castberg-feltet, påpeker han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1