Meny
27.07.2017

Har digitalisert alle logistikkprosesser med APX Systems

Hexagon Ragasco har digitalisert alle sine logistikkprosesser. Manuelle rutiner er erstattet med RFID-teknologi fra APX Systems. Tekniske utfordringer med strekkoder er nå et tilbakelagt kapittel. – Vi har hevet logistikkvaliteten og gjort vårt ERP-system smartere, sier logistikksjef Vegard Jensrud i selskapet.

Produksjonen til Hexagon Ragasco er fullautomatisert og har en årlig kapasitet på 2 millioner kompositt propanbeholderne, som er selskapets hovedprodukt. Siden år 2000 har selskapet opplevd en sterk vekst og leverer gassbeholdere til ledende internasjonale propan- og butangassdistributører. Det gjelder også store statseide olje- og gasselskaper over hele verden. Vekten på beholderne er halvparten så lav vekt som stålbeholdere og ruster ikke.

Sertifisert i over 40 land
Hexagon Ragasco er et norskeid selskap som ble etablert i 1998. Selskapet sysselsetter 130 medarbeidere. Årlig omsetning er på over 400 millioner kroner. I 2015 ble selskapet kåret til Norges teknologibedrift. Det er sertifisert i over 40 land og selger årlig ca. 8 millioner beholderne på verdensmarkedet. I tillegg til Europa er selskapet representert i USA, Sør-Amerika og Asia. Gassbeholderne benyttes til alt fra matlaging til oppvarming.

Holdbarhet og vekt
Hexagon Ragasco har benyttet forsvars- og romfartsteknologi i utviklingen av kompositt gassbeholdere. Høyteknologibedriften Nammo Raufoss og Raufoss Ammunisjonsfabrikker utviklet i sin tid en egen vikleteknologi for høytrykksgasstanker til raketter. – Vi har videreutviklet denne teknologien. Den nøster sammen gassfibertråder i et mønster. Når det herdes i varmeovn, blir beholderen helt tett og tåler enorme trykk, sier Jensrud. Han forteller videre at selskapet har utviklet alle komponenter bortsett fra kundespesifikke ventiler, som kjøpes eksternt.

All sporing stoppet i produksjonen
Markedet for kompositt gassbeholdere vil vokse kraftig i årene fremover. – En viktig årsak til dette er at vi har tatt i bruk et av markedets beste logistikksystemer med RFID-funksjonalitet fra APX Systems. For tre år siden ble jeg ansatt som logistikksjef i Hexagon Ragasco. Oppgaven var å utvikle et logistikksystem som var linket opp mot vårt produksjonssystem, sier Jensrud. Han forteller at man har full datafangst og sporing i produksjonen. – Vi kunne følge alle produksjonsprosesser fra temperatur- og trykkmåling til vekt. Når beholderen ble satt på pall, stoppet all sporing. Vi visste ikke hvor den befant seg på lageret, sier Jensrud. Han forteller at all håndtering skjedde manuelt med penn og papir. – I tillegg skjedde all godshåndtering utendørs i all slags vær.

Fra papirrutiner til automatisering
– For å få fortgang i bruken av RFID fikk APX Systems ansvaret for logistikkløsningen og systemintegrasjonen Deres produkt, sD2-logistics, (tidligere superDAGFINN) genererer både datafangst, sporing og digitaliserer all logistikk. Dermed kunne vi raskere kvitte oss med manuelle papirrutiner og automatisere logistikkprosessene, sier Jensrud. Han mener APX Systems dype logistikkforståelse gjorde tilpasningen til produksjonssystemet enklere. –Vi har etablert et eksternt lager 3-4 kilometer fra produksjonslokalet, som takler våre logistikk- og vekstutfordringer, og der det til enhver tid lagres over 200 000 kompositt gassbeholdere.

Fire hovedprosesser
– Produksjonen skjer døgnkontinuerlig og består av fire automatiserte hovedprosesser, som er plastikkblåsing, glassfibervikling, ventilmontasje og plaststøping. Produksjonsprosessene er koblet sammen med 45 roboter, mekaniske prosesser, samlebånd, herdeovn, lekkasjetestere, vekter m.m.
   Når komposittbeholderne er ferdigprodusert og plasseres på lagerpall, overtar sD2-logistics, som kontrollerer alle varer inn og ut av lageret, sier Jensrud.

Båseinndelt lager
Lageret består av 60 firkantede båser. De er på størrelse med ett eller flere lastebillass. – Alle opplysninger om artikkelnummer og båser skannes inn i sD2-logistics, sier Jensrud. – Når en kunde bestiller beholdere, oppretter vårt ordrekontor en salgsordre enten på pall eller lastebil. Denne legges inn i Microsoft Dynamics NAV. Våre logistikkplanleggere omgjør salgsordren til en produksjonsordre. Her produseres komposittbeholderne som plukkes automatisk og settes på pall. Salgsordren går inn i sD2-logistics, som med RFID-registrering, har full oversikt over alle paller som er plukket og lastet inn på containere.

Digitaliseringen har gjort oss smartere
I tillegg til produksjons- og logistikksystem benytter Hexagon Ragasco ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV. På spørsmål om selskapet hadde klart å utføre alle sD2-logistics funksjoner i NAV, svarer Jensrud: – Nei, ERP-systemet er ikke tunet til å håndtere én million serienummer og lokasjoner per standard. Det er ikke noe standard grensesnitt som støtter ERP-systemet, og som er tilrettelagt våre logistikkoperasjoner. sD2-logistics har gjort oss smartere, har lettet hverdagen for våre logistikkmedarbeidere og har skapt volumvekst. Vi hadde ikke klart veksten i antall flasker pr. døgn pr. år uten et stabilt og håndterbart logistikksystem.

Effektiviserer logistikkhåndteringen
– Hvor mye har sD2-logistics effektivisert driften?
   – Det er umulig å anslå i kroner og øre, men det er ingen tvil om at det har effektivisert logistikkhåndteringen. Vi har bl.a. redusert behovet for én mann ekstra i utekspedering og vi utfører volumtopper på en enklere og mer effektiv måte. Tidligere var flere medarbeidere involvert i plukkeprosessen. Da var feilprosenten langt høyere. All data ble da skrevet inn med penn og papir og fysisk levert ordrekontoret der det ble lagret i permer. Nå sitter operatøren i trucken og trykker RFID OK i mobildisplayet når gassbeholderne lastes inn på lastebil. Systemet har en oppetid på 99,9 prosent. RFID-brikken er festet på baksiden av etiketten. Er det f.eks. feil på forsendelsen, sperres ordren med et rødt signal i truckterminalen, sier Jensrud. – Selv om vi har kommet langt på vei, forsøker vi hver dag om å bli bedre. Det er fortsatt muligheter for mer digitalisering og effektivisering i produksjonen og logistikken. Kontinuerlig forbedringsarbeid hvor brukerne (operatørene) selv involveres, er nøkkelen til suksess. Skal vi vokse og bygge barrierer mot konkurrenter, må vi være smarte og utvikle oss daglig.

Forbedrer arbeidsmiljøet
Daglig leder Jan Erik Evanger mener arbeidsmiljøet blir vesentlig bedre med bruk av RFID.    
   – Systemet forbedrer logistikkrutinene og gjør at industrivirksomheter kan leve videre med en standard ERP-løsning. Vi har levert over 200 logistikksystemer til norske kunder. En av de største er Jernbaneverket med 220 lagre og 1500 samtidige brukere.

Patentrettigheter
– Markedet for kompositt gassbeholder er i konstant vekst. For å beskytte produktrettigheter har vi patentert alle beholdere og ventilinnskruinger, sier Jensrud. Jan Erik Evanger i APX Systems mener patentering er veien å gå for å beskytte produktene og oppnå industrivekst. – Norske industrivirksomheter bør derfor gjøre som Hexagon Ragasco på dette området.

Avgjørende for vår videre vekst
– APX Systems har fulgt oss tett opp fra forprosjektering, implementering, idriftsetting, service og vedlikehold. Vi har utviklet gode relasjoner til hverandre, noe som har bidratt til at vi har et oppegående logistikksystem tilrettelagt for videre vekst, avslutter Jensrud.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no