Tips redaksjonen
14.12.2018

Handler slanger for milliarder – stor italiensk andel

TESS handler slanger og drifts- og vedlikeholdsprodukter til industrien for over en milliard kroner årlig.

Alberto Colella, Italias ambassadør til Norge, Rune Søhus, produksjonssjef ved TESS, Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier presser en slange fra den italienske produsenten Manuli. Den italienske ambassadøren ønsker å styrke forbindelsen til Lierbedriften for å bidra til den italienske andelen av importen.

- Når italienske bedrifter spør meg om hvordan de skal få innpass på det norske markedet, svarer jeg at de må hit for å bygge personlige relasjoner. Derfor var dette møtet viktig for meg. Ambassadørrollen er i endring, det handler nå om å bidra til å skape relasjoner, sa Alberto Colella under et besøk til TESS.
Italienske slanger og drift- og vedlikeholdsprodukter utgjør nesten 100 millioner kroner årlig i innkjøp ved TESS. Flere av leverandørene har levert til TESS i mange år.
   - Italienske slangeprodusenter er av de viktigste utenlandske leverandørene våre, sier Ansgar Karlsen, teknisk direktør og styreleder i TESS.
Han trekker fram kvalitet, leveringssikkerhet og godt samarbeid som avgjørende faktorer for den store andelen av importen.
   - Vi må kunne stole på at kvaliteten vi leverer videre til industri og kritiske installasjoner i Nordsjøen er den beste, sier Karlsen.
   Under besøket fikk ambassadøren demonstrert slanger til ulike formål, logistikkløsningene og sveising av stålslanger beregnet til bruk i Nordsjøen.
   TESS ble etablert for femti år siden, og to av de italienske slangeprodusentene, Manuli og IVG har vært leverandører til TESS i over førti år. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1