Tips redaksjonen
15.03.2017

Hafslund Varme tester flytende biogass

I jakten på stadig nye måter å produsere fornybar fjernvarme på tester Hafslund Varme nå ut flytende biogass (LBG) som alternativ til flytende naturgass (LNG) ved Haraldrud varmesentral. I slutten av fjoråret ankom den første leveransen av 20 tonn naturgass til anlegget.

Flytende naturgass (LNG) har i dag en liten, men viktig, rolle i Hafslund Varmes fjernvarmeproduksjon. I 2015 stod LNG-forbruket for 0,5 prosent av tilført energi i fjernvarmeproduksjonen i Oslo. LNG blir benyttet som spisslast på de absolutt kaldeste dagene, men også som brensel ved oppstart av kjeler basert på andre brensler.
   I slutten av fjoråret ankom en lastebil med 20 tonn flytende biogass (LBG) fra Skangas AS på Haraldrud varmesentral.

Historisk
– Dette er første gang i historien at vi leverer flytende biogass i Norge. Det at Hafslund Varme nå ønsker å benytte flytende biogass direkte inn i sitt nåværende LNG-anlegg, beviser at investeringer i infrastruktur knyttet til natur- og biogass er riktig vei å gå mot et grønt skifte. Infrastrukturen kan både benyttes til det mest miljøvennlige fossile brenselet, naturgass, samtidig som det uten ekstra inngrep også kan benyttes til biogass som er 100 prosent fornybar, sier Halvar Rommetvedt i Skangas.

Umodent marked
Biogass er etablert i transportsektoren, og flytende biogass kan benyttes uten tilpasninger i Hafslund fjernvarmekjeler der det i dag brukes naturgass. Ved å erstatte naturgassen vil Hafslund Varme ytterligere redusere CO2-utslippene fra Haraldrud Varmesentral.
   LBG er fortsatt et umodent marked og er i dag priset høyere enn alternativ energiproduksjon med trepellets, fossil olje og bioolje.
   – I arbeidet med å finne nye egnede fornybare brensler må vi se på alternativer som er meget regulerbare, slik at vi til enhver tid dekker det varierende varmebehovet i Oslo på best mulig måte. Nå tester vi derfor ut en leveranse av flytende biogass i samarbeid med Skangas. Flytende biogass er fortsatt noe dyr, markedet er umodent, og vi er en utfordrende kunde, ettersom vi har et uforutsigbart behov. Men for å sikre spisslastkilder som både har høy leveringssikkerhet, er miljøvennlige og kan bli økonomisk fornuftig, vurderer vi flytende biogass som er fornybart og uten utslipp av karbon, sier Eirik F. Tandberg, konserndirektør for Varme i Hafslund.
   – Det har også betydning at vi har et ferdig gassanlegg som i dag benytter flytende naturgass, og som uten større inngrep kan kjøres på flytende biogass, forutsatt at testen går som ventet, avslutter Tandberg.

Hva er LBG?
LBG (Liquefied Bio Gas) kalles på norsk flytende biogass. Produktet er en parallell til flytende naturgass (LNG). Biogass dannes av matavfall/organisk avfall på råtnetanker som danner metangass. Gjennom en renseprosess blir denne gassen oppgradert til 97 prosent metan. LBG leveres som flytende som kald væske (LBG) ved minus 150–170 grader Celsius.

Kilde: cision.news.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1