Tips redaksjonen
06.10.2016

HST3 ekspansjonsanker

Etter tre år med intens forskning og utvikling kan Hilti nå introdusere den nye generasjonen av ekspansjonsankeret HST3.

Hilti opoplyser at HST3 nå er egnet for et enda bredere spekter av bruksområder og betingelser for ekstra trygghet til daglige betonginnfestingsutfordringer.
   HST3 har en rekke godkjenninger, blant annet ETA-godkjenningen 98/000. ETA-godkjenningen dekker motstand mot brann, brann i tunnel, sprukken og usprukken betong, seismiske laster klasse C1 og C2 og sjokklaster for eksempel autovern. Den har i tillegg både VdS- og FM-godkjenning for sprinkeloppheng.
   HST3 er testet for to forskjellige settedybder for økt fleksibilitet og kan monteres direkte i kjerneborede hull. De har kortere kant og senteravstander, og mindre krav til minste tykkelse på betongen gir også et utvidet bruksområde.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1