Tips redaksjonen
12.10.2017

Gunnerusprisen til professor Carl Folke

Professor Carl Folke tildeles Gunnerusprisen i bærekraft 2017 for sin fremragende vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt. Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. Prisen deles ut under bærekraftkonferansen ved NTNU 19. oktober.

Professor Carl Folke er forskningsdirektør ved Stockholm Resilience Centre ved Stockholms Universitet og direktør ved Beijer Institute of Ecological Economics ved Kungliga Vetenskapsakademien. Han er en av stifterne av Stockholm Resilience Center og av Resilience Alliance, og han har hatt en sentral rolle i utviklingen av International Society for Ecological Economics. Folke har universitetsgrader både i økonomi og i administrasjon og biologi med fokus på økologi. Han er innvalgt som medlem i Kungliga Vetenskapsakademien og i US National Academy of Sciences.
   Prisvinneren har vært miljørådgiver for regjeringen i Sverige og har samarbeidet med FN-organisasjoner på områder som biologisk mangfold, økosystemtjenester, vannforvaltning og bærekraftige byer.
   Folke har deltatt i arbeidet med Millennium Ecosystem Assessment. Han har vært medlem av et stort antall vitenskapelige råd og komiteer som National Center for Ecological Analysis and Synthesis i Santa Barbara, California og International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change.

Betydelige bidrag
Prisvinneren har gitt betydelige bidrag til bærekraft som vitenskapsområde og vurderes internasjonalt å være en av de viktigste forskerne i utformingen av dette nye forskningsfeltet.
I særdeleshet har han bidratt til å stimulere forskning for å forstå komplekse sosio-økologiske systemer. Han har vært en pioner i arbeidet med å få til fruktbar dialog og samvirke mellom samfunnsvitenskap, økonomi og naturvitenskap for å belyse de viktige bærekraftutfordringene samfunnet står overfor.
   Folkes initiativ har ryddet ny mark på å forstå det dynamiske samspillet mellom menneske og natur, økosystemers funksjoner og tjenester samt hvordan sosioøkonomiske forhold bidrar til å forvalte og ivareta økosystemers evne til å takle endringer, såkalt «resilience».
   Prisvinneren har skapt tverrfaglige samarbeidsarenaer og bidratt til utviklingen av nye forskningsområder og tilnærminger som er tatt i bruk i vitenskap, utdanning, politikk og forvaltning, senere også i næringslivet.

Viser vei
Forskningen hans understreker betydningen av levende systemer for samfunnsutviklingen på ulike nivåer. Den viser hvordan vi kan styre og forvalte med sikte på «resilience» i systemer der samfunn og natur samvirker. Arbeidene hans illustrerer dermed på en utmerket måte hvordan samfunnsmessig fremgang, velstand og velvære vil være avhengig av utviklingen i biosfæren.
   Professor Folke har gitt et stort antall vitenskapelige foredrag som invitert ekspert på konferanser rundt i verden i tillegg til offentlige foredrag, seminarer for politikere og intervju til media.
   Folke ble i 1995 tildelt Pew Scholar Award in Conservation and the Environment. I 2004 fikk han Sustainability Science Award of the Ecological Society of America.
   Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft er etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på én million kroner samt en gullmedalje og diplom.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1