Tips redaksjonen
05.02.2015

Grotten i sin gamle farge

Statsbygg er ferdig med utvendig restaurering av kunstnerboligen Grotten i Oslo. Huset er tilbakeført til sin opprinnelige farge: beigerosa.

Fargen er et resultat av grundige undersøkelser ved bruk av ulike avdekkingsteknikker, og er godkjent av Riksantikvaren.
   Under restaureringsarbeidet ble det oppdaget noen mindre skader i veggene. Disse er nå utbedret, og det er skiftet ut to råteskadde laftestokker. Innvendig er huset også blitt grundig rehabilitert og vil stå ferdig i begynnelsen av desember.

Husets historie
Huset ble oppført i 1841 av Henrik Wergeland, som etter sigende selv tegnet det, med hjelp fra sin gode venn Hans Linstow, arkitekten for Det Kongelige Slott. Det er trolig det aller første huset som ble bygd i sveitserstil i Norge. Wergeland fikk huset malt i en farge som skulle etterligne rødtonet sandsten, en husfarge som var moderne på denne tiden. Fargen på den nymalte Grotten er en nøye kopi av denne opprinnelige fargen,og fremstår som nokså forskjellig fra den gulbeige fargen som huset har hatt de siste årene.
   Grotten har vært statens æresbolig for kunstnere siden 1924, og det er Statsbygg som forvalter eiendommen. Det er forfatteren og dramatikeren Jon Fosse som nå bor i huset.

Grotten under Grotten
Statsbygg restaurerte fjellgrotten, Wergelands «vidunderlige grotte» under huset, i vår. Da ble rasfarlige murer og fjellpartier grundig sikret, uønsket vegetasjon ble fjernet og selve murene sikret og kalket. Den stod ferdig til åpning 17. mai i år, den dagen i året som fjellgrotten alltid er åpen for publikum. Statsbygg åpnet også fjellgrotten for publikum under Kulturnatt i høst, denne gangen med korsang og opplesning.

Kilde: Statsbygg

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1