Tips redaksjonen
09.02.2018

Grønn Kontakt Olav Thon Gruppen inngår avtale

I avtalen mellom Olav Thon Gruppen og Grønn Kontakt skal Grønn Kontakt etablere hurtigladestasjoner for elbiler på Olav Thon Gruppens kjøpesentre i Norge og Sverige, og ladetilbud på mange av Olav Thon Gruppens hoteller og næringseiendommer.

Visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Christian Hallerud forteller at de oppfatter Grønn Kontakt som en seriøs og kompetent aktør som har stor nok kapasitet til å dekke sine behov for ladestasjoner.
   ‒ Olav Thon Gruppen ønsker å etterkomme kundenes forventing om at det skal finnes ladestasjoner for elbiler i våre parkeringsanlegg og ved våre eiendommer, og vi ønsker å tilby en profesjonell ladeløsning med høy kvalitet til våre kunder, sier han.
Kunder kan lade elbiler via en ladebrikke eller mobilapp på ladestasjonene. Det er Grønn Kontakt som står for drift, ettersyn, vedlikehold og betalingsløsning ved ladestasjonene. Avtalen vil føre til en betydelig økning i ladekapasitet i hele Norge og avtalen tar høyde for at det også skal etableres ladestasjoner ved Olav Thon Gruppens kjøpesentre i Sverige.
   – Dette er en svært viktig og strategisk samarbeidsavtale for oss. Avtalen gir oss tilgang til noen av Norges mest attraktive steder for lading av elbil og vil forsterke vårt allerede landsdekkende ladenettverk. I tillegg markerer det en viktig milepæl for Grønn Kontakt, når vi nå etablerer oss i Sverige, sier Ole Henrik Hannisdahl som er daglig leder i Grønn Kontakt.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1