Tips redaksjonen
19.12.2014

Grensesprengende energiforskning i næringslivet

Fire norske bedrifter får til sammen 27,5 millioner kroner for å jobbe med kreative og ambisiøse forskningsideer på energiområdet. Prosjektene skal blant annet utvikle smarte styringssystemer for lading av el-biler, intelligente strømomformere og gjennomsiktige tynnfilmer for mer effektive solceller.

 

De fire vinnerprosjektene ledes av av Eltek, eSmart Systems, EnSol og Hydro Aluminium, mens selve forskningen skal foregå i samarbeid mellom bedriftene og norske forskningsmiljøer.
   Grensesprengende forskning og teknologiutvikling er nødvendig for å løse verdens klima- og energiutfordringer. Det er gledelig å se at norske bedrifter bidrar med slike spenstige og innovative ideer. Dette er prosjekter som kan være forbundet med høyere risiko, men samtidig også høyere gevinst om de lykkes, sier olje- og energiminister Tord Lien.
   Tildelingen skjer etter en utlysning fra Norges forskningsråds store energiforskningsprogram, ENERGIX. Programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. ENERGIX er et viktig virkemiddel for å realisere regjeringens energi- og næringspolitiske mål. Olje- og energidepartementet finansierer om lag to tredjedeler av ENERGIX-programmet. I 2014 utgjorde dette 234 millioner kroner.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1