Tips redaksjonen
20.07.2015

GodsFergen skal flytte transport fra vei til sjø

Resultatet av to års arbeid ble lagt fram når GodsFergen-prosjektet ble presentert i Oslo 20. april. Det er utviklet et nytt konkurransedyktig og miljøvennlig transportkonsept til sjøs for containere som fraktes mer enn 200 km. Resultatet er et innovativt konseptskip og en full logistikkløsning. Prosjektet ble presentert om bord på Nor Lines splitter nye skip M/S Kvitbjørn.

Rapporten beskriver logistikkløsning, konseptskip og kundegrunnlag, og den dokumenterer også lønnsomheten. Bak prosjektet står en gruppe på 27 selskaper med interesser og kompetanse innenfor nærskipsfart. Prosjektet ble ledet av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) sammen med Shortsea Services og Marintek.

Erstatter langtransport på trailer
Hovedmarkedet for GodsFergen er gods som i dag går på trailere i langtransport til og fra norske kystbyer. Dette markedet er på 17–20 millioner tonn per år. Prosjektet har gjort omfattende kundeanalyser og intervjuer.
   –Analysene viser at det er et betydelig potensielt marked for en sjøbasert logistikkløsning, sier visekonsernsjef Remi Eriksen i DNV GL.
   GodsFergen tilbyr transport til og fra destinasjoner knyttet sammen med effektiv sjøtransport gjennom fire hovedruter, inkludert distribusjon til og fra havn. Primærkundene er de som individuelt eller kollektivt fyller opp en container enten som fullast eller større partilaster.
   Logistikkløsningen omfatter transport av gods fra godsterminal-til-godsterminal eller lager-til-lager, men kan også inkludere transporten fra avsender til mottaker eller begrense seg til bare havn-til-havn.
   Konseptskipet er konstruert som lift on/lift off (LoLo) med egne kraner og celleguides. Lastekapasiteten er på 110–140 40-fots/45-fots containere. Skipet har en servicehastighet på 12–15 knop, er gassdrevet (LNG), har batteri for hybriddrift, er forberedt for landstrøm og derfor svært miljøvennlig. Skipet opererer uten assistanse fra land ved bruk av automatisert fortøyning.

Lønnsomt
En fullt utviklet løsning med kapasitet til å dekke det identifiserte volumet vil kreve 14 skip som årlig frakter last tilsvarende 220–270 000 45-fots containere. Transportprisen vil bli 20–30 prosent lavere enn biltransport, og konseptet er fleksibelt, punktlig, miljøvennlig og med daglige avganger. 
   – Det er mulig å overføre 5 millioner tonn fra vei til sjø med minimal kostnad for myndighetene. Dette representerer en årlig samfunnsgevinst på 1,3 milliarder kroner. Menneskeliv spares, vedlikehold av vei reduseres, og CO2-utslippet faller betraktelig sammen med utslippene av SOx og NOx, noe som vil gi en betydelig helsegevinst, sier Remi Eriksen.
   I rapporten er det også foreslått konkrete tiltak som er nødvendige for å realisere GodsFergen.

M/S Kvitbjørn
M/S Kvitbjørn går på LNG, er utstyrt med mange nyvinninger og kan ta med like mye last som 200 vogntog. Skipet skal gå i fast rute mellom Nord-Europa og Norgeskysten helt opp til Nord-Norge. Det er utviklet i tett samarbeid med Rolls Royce og omfatter i tillegg til bruk av flytende naturgass som drivstoff, også nyvinninger relatert til skrogdesign, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon om bord. Skipet er klasset av DNV GL.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1