Tips redaksjonen
21.10.2016

Globalt farmasiselskap skal ta norsk e-helseteknologi ut i Europa

Calpro-gründerne oppdaget proteinet som ble en internasjonalt anerkjent markør for diagnostisering og behandling av IBD-tarmsykdommer. Nå har selskapet inngått en storavtale med MSD, et av verdens største farmasiselskaper, om leveranse av e-helseteknologien CalproSmart. Med den kan pasienten overvåke sykdommen hjemme og rapportere til legen via mobilen.

– Dette er utrolig inspirerende, særlig fordi flere IBD-pasienter kan få bedre livskvalitet og raskere medisinsk oppfølging. Men også fordi det innebærer en stor mulighet for et lite selskap som Calpro, sier Anne Thjømøe, arbeidende styreleder i Calpro. 
   IBD (Inflammatory Bowel Disease) er fellesbetegnelsen på kroniske betennelsessykdommer i tarmen, og de to vanligste er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. 

Oppdaget Calprotectin
På 80-tallet oppdaget legene Inge Dale og Magne K. Fagerhol ved Ullevål sykehus et protein i  hvite blodceller som de døpte calprotectin. Det slippes ut i avføringen når Crohns- og ulcerøs-pasienter får betennelse i tarmen. Oppdagelsen har fått stor betydning for gastromedisin på verdensbasis.
   Som følge av oppdagelsen grunnla Inge Dale og to kollegaer i 1993 Calpro og utviklet teknologi for måling av proteinnivå i avføringsprøver. Det viser graden av betennelse og dermed hvor syk pasienten er. De såkalte ELISA-testene (Enzyme-linked immunosorbent assays) brukes nå i store deler av verden for å overvåke sykdommen og gi nøyaktig behandling, i tillegg til å skille IBD fra beslektede IBS (Irritable bowel syndrome) i diagnostiseringsfasen. Testene har også redusert behovet for ubehagelige og kostbare undersøkelser som magetømming med koloskopi, hvor tarmen undersøkes med fiberoptisk kabel, en undersøkelse som hos barn krever narkose.

Smartere prosess
Til nå har Crohns- og Ulcerøs-pasienter måttet reise til sykehuset eller sende inn avføringsprøver, som kan ta flere uker å få svar på. Med den nyutviklede hjemmetesten CalproSmart kan pasienten selv måle proteinnivået, få vite og sende resultatene til allmennlegen umiddelbart via en applikasjon på mobilen.
   – Teknologien frigjør kapasitet i helsevesenet fordi en del konsultasjoner kan gjøres per telefon. Pasienten får også raskere og mer tilpasset medisinsk oppfølging. Testen kan vise tilbakefall før pasienten selv merker symptomene, og legen kan iverksette medisinering i henhold til testresultatene, forteller Inge Dale. Han er Calpro-gründer, protein-oppdager og lege med doktorgrad innenfor calprotectin-analyse.
   Leveranseavtalen med MSD innebærer at den norskutviklede e-helseteknologien kan distribueres i hele Europa. Så mange som 2,5–3 millioner mennesker i Europa antas å ha IBD, og mange gastroenterologer mener at IBD-pasienter bør testes minst fire ganger i året. Avtalen har følgelig et stort potensial. 
   – Digitalisering i helsesektoren for effektivisering og bedre pasientløsninger er et viktig satsingsområde for den farmasøytiske industrien og myndigheter. Vi er et lite selskap og veldig stolt av å ha utviklet fremtidsrettet teknologi som nå får en europeisk posisjon, sier Inge Dale. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1