Tips redaksjonen
20.07.2015

Glasopor for tøffe forhold

Glasopor skumglass er et lettfyllingsmateriale for vanskelige grunnforhold. Glasopor skumglass produseres av resirkulert emballasjeglass fra mat og drikkevarer. Det gjør det til et miljøvennlig alternativ.

Glasopor skumglass består av 20 prosent glass og 80 prosent luft og veier derfor inntil halvparten av tilsvarende produkter. Det betyr at Glasopor er lett å frakte og legge ut. Glasopor har også gode isolerende og drenerende egenskaper. Til sammen gjør dette Glasopor skumglass til det beste alternativet når grunnforholdene er tøffe.
   Det betyr at Glasopor egner seg spesielt godt når grunnen kan utsettes for tele, når det skal isoleres under gulv på grunn, når det skal tilbakefylles inntil kjellervegger, når grunnen inneholder store mengder leire, eller når det er behov for å grave ut så lite masser som mulig.

Kilde: glasopor.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1