Meny
27.05.2014

Gjennomfører omfattende tester av ABB-dimmere

Nemko gjennomførte nylig tester av ABBs dimmere mot SGs og Sebra Lights LED-armaturer. Dette er en visuell test der vi over lengre tid har sett på hvilke LED-armaturer og dimmere som fungerer sammen, sier avdelingsleder Tore Ledaal i Nemko AS. 

Det er første gang ABB foretar test av sine dimmere. Forut for undersøkelsen utarbeidet leverandøren en tabell som viser hvilke LED-armaturer som fungerer sammen med sine dimmere. – Dette var bakgrunnen for at vi kontaktet Nemko, som har et meget godt renommé i elektrobransjen. Vi ønsket at de skulle teste/verifisere innholdet i tabellen, sier produktsjef for installasjonsprodukter, Hans Sørholt og KAM og grossistansvarlig Vidar Moen i ABB AS. De legger til at forutsetningen for testen var at den skulle gjennomføres i Norge av en uavhengig tredjepart. – Det ville øke objektiviteten i funnene som kom frem, understreker de.  

Sikkerhetstesting
Nemko er et selskap som har spesialisert seg på bl.a. sikkerhetstesting og sertifisering av elektrisk materiell i tillegg til andre tjenester. Testen, som ble utført i Nemkos lokaler i Oslo, fulgte ingen definerte standarder. – Det er første gang en dimmeleverandør ber oss om å teste sine dimmere mot LED-armaturer for å se hvordan de fungerer på denne måten. I undersøkelsen var vi spesielt opptatt av flimmerproblematikk. Når en dimmer benyttes, forventer kunden et flimmerfritt lys i huset, sier Ledaal. Han legger til at dette er en visuell test der Nemko har brukt sunn fornuft og ikke fastspikrede standarder. – Oppdraget har slik sett vært spesielt og samarbeidet med ABB har i hele prosjektfasen fungert utmerket.

Bakgrunn
– Bakgrunnen for testen var en forespørsel fra ABB. Vi har hatt flere møter med leverandøren der vi definerte testgjennomføringen. Dialogen med ABB har i hele prosjektet vært god, sier Ledaal. Han mener det er klare fordeler å teste dimmere i laboratoriemiljø sammenliknet med de som leverandørene utfører på egen hånd. – Vi sammenlikner produktene ut fra normerte spenninger og variasjoner og gjennomfører testene ut fra objektive kriterier.  

Først ute
På spørsmål om Nemko har fått forespørsel fra andre leverandører om tilsvarende tester, svarer Ledaal: – ABB er den første som har bedt oss om å foreta en så omfattende undersøkelse av denne type produkter. Vi holder selvsagt dørene åpne for andre aktører som ønsker å gjennomføre tilsvarende tester.

Store forskjeller
Ledaal mener det er positivt at ABB går i bresjen for å teste sine dimmere mot anerkjente LED-armaturer. – Meg bekjent er de den første leverandøren som gjør en slik grundig undersøkelse.
  LED er en meget energieffektiv lyskilde, men det kan være store forskjeller på dagens LED-produkter. Produktkvaliteten fra ukjente LED-leverandører har i mange tilfeller vært av varierende kvalitet når det gjelder fargegjengivelse og feilkilder på selve produktet. Derfor er det flere som vegrer seg for å gå over til LED fordi de gamle lyskildene fungerer langt bedre. 

Fraværende
Det finnes mange standarder for testing av LED, men en standard for slik type «kompabilitetstester» finnes ikke. – Om noen få år vil 12-volts halogenspotter forsvinne og LED-spotter overta. Å benytte dem i eksisterende anlegg kan føre til at den gamle dimmeren ikke virker. Derfor oppfordrer vi kundene til å bruke vår tabell som viser hvilke dimmere som kan benyttes mot LED-armaturer, sier Sørholt og Moen. – Dette vil spare dem for unødige ergrelser.
  Ledaal mener det er meget positivt at slik informasjon kommer ut til både sluttbrukere og installatører. 

Største bransjemerkevare
– Nemko-testen er en trygghet for sluttbrukere og en sikkerhet for montører. I dag må montøren i verste fall ta med seg 4–5 forskjellige dimmere ut på et anlegg for å sikre seg at en av dem fungerer. Vår tabell som du kan finne på www.dimmeroversikten.no, viser hvilke dimmere som passer til de mest solgte LED-armaturene. Montering av armaturer og dimmere som ikke står i tabellen, vil således skje på prøve- og feilemetoden, sier Sørholt og Moen. De legger til at Norge og Sverige er i særklasse når det gjelder dimming. – Resten av Europa bruker i hovedsak sensorer og på- og av-brytere. For det svenske og norske markedet vil testen ha en positiv innvirkning. Nemko er tross alt Nordens største bransjemerkevare.  

Markedet overlesses av LED-produkter
Nemko har testet mange LED-belysningsprodukter. – Vårt inntrykk er at markedet overlesses av belysningsprodukter med ulik kvalitet. Flere reiser til Kina og kjøper containerlaster med LED-armaturer og dimmere i håp om å erobre markedet. Vi får flere forespørsler om å teste slike produkter, men mange snur i døra når de ser hvilke testkriterier vi legger til grunn. Vi tester LED-produkter i laboratoriemiljø og er spesielt opptatt av sikkerheten rundt produktene. Når det er sagt, er det mange seriøse aktører som gjør et godt forarbeid før produktene lanseres i markedet. Vi synes det er positivt at bransjen engasjerer seg, og at leverandørene kan enes om kriterier for hvordan slike tester kan utføres der det ikke finnes noen spesifikke standarder, avslutter Ledaal.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no