Tips redaksjonen
08.08.2019

Geofrost fullfører grunnfrysingsprosjektet på Svalbard

Statsbygg valgte grunnfrysing som sikring av byggegropen da adkomsttunnelen ved Svalbard Globale Frøhvelv skulle rehabiliteres.

Bildetekst1: Byggegropen ved Svalbard Globale Frøhvelv sikret med grunnfrysing

Demobiliseringen er i gang etter nedfrysingen av tilbakefyllingsmassene, som er siste fase av Geofrosts grunnfrysingsoppdrag ved frøhvelvet. Da Statsbygg i 2017 bestemte å rehabilitere adkomsttunnelen til Svalbard Globale Frøhvelv, ble
grunnfrysing valgt som metode for stabilisering av løsmassene og sikring mot vanninntrengning. Vannet er særlig problematisk under snøsmeltingen og i sommerhalvåret. Dette oppdraget ble tildelt Geofrost AS som en direkte sideentreprise og inneholdt både dimensjonering og utførelse.
   – Grunnfrysingen har vært vellykket og gitt en helt vanntett sikring. I tillegg gir denne løsningen et minimalt inngrep i terrenget i forhold til andre alternativer, sier Anne-Lise Berggren, daglig leder i Geofrost.
   Frostkonstruksjonen er hesteskoformet og utgjør nærmere 2 000 m2 med en maks høyde på 27 m.
   – De frosne løsmassene oppnår høy styrke og gjør at byggegropen har kunnet stå sikret uten indre avstivning mens arbeidene i byggegropen har pågått, fortsetter Berggren.
   Grunnfrysingsprosjektet har vært delt i to faser, der den første har vært byggegropssikringen. Deretter har de tilbakefylte massene blitt frosset slik at permafrosten har blitt reetablert i byggegropen, slik terrenget var opprinnelig.
   – Permafrosten er den første av flere barrierer mot vanninntrengning i
frøhvelvet, sier Berggren.
   Geofrost har også kjølt luften inne i selve frøhvelvet mens det permanente anlegget ble byttet ut. Dette ble gjort med det samme anlegget som ble brukt til byggegropssikringen og til reetableringen av permafrost.
   – Anlegget hadde ekstra kapasitet og det var praktisk med et fleksibelt system for anleggsvirksomhet ettersom tur-/returslanger måtte tilpasses prosjektets ulike byggefaser, avslutter Berggren.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1