Tips redaksjonen
24.10.2014

Gasellebedrift etter 75 år

Nøsted Kjetting AS ble etablert i Mandal i 1939. Det ble starten på en jevn og god utvikling basert på produksjon av kjetting og kjettingprodukter. Bedriften er i dag mer vital enn noen gang.

Den har 75 ansatte og en omsetning på 250 millioner kroner. Nå investeres det nærmere 100 millioner kroner i utvikling og automatisering av produksjonen i Mandal. Hovedproduktet er TRYGG kjetting som, i tillegg til å ha en betydelig markedsandel på det norske markedet, eksporteres til alle verdenshjørner.
   Nøsted Kjetting AS er en del av Nøsted-gruppen, som består av ni selskaper med drøyt 350 ansatte og en samlet omsetning på 500 millioner kroner. Gruppen er lokalisert i tre verdensdeler og disponerer totalt 50 000 kvm produksjons- og kontorlokaler. Gjennom datterselskaper og salgskanaler er Nøsted Kjetting lenket til resten av verden. 
  Administrerende direktør Alf-Arne Nøsted er tredje generasjon leder av virksomheten, og han har ledet selskapet siden 1985.  

Robotisert produksjon
– Selv om vi har 75 år å se tilbake på, er blikket rettet fremover. Med god hjelp fra Innovasjon Norge, Enova og Sørlandets Kompetansefond har vi etablert en ny avdeling i Mandal for analyse, testing og produktutvikling. Vår nye robotiserte produksjonscelle gjør det mulig å hente hjem betydelig produksjon fra utlandet. En kjetting i dag er ikke det samme som for 75 år siden, og kontinuerlig utvikling er viktig også i årene som kommer, sier han. Vi har kultur for å gjennomføre omstillinger selv om virksomheten går bra. De ansatte er engasjerte og fleksible. Vi skal utvikle oss selv og produktene videre og absolutt være med på veien inn i fremtiden, avslutter han. 

80 000 kilometer kjetting
– Vi produserer der vi er mest konkurransedyktige. I Mandal utvikler og lager vi de mest krevende produktene, sier Bjørge Reiersen, fabrikksjef på Nøsted Kjetting. Brukerne av våre kjettinger opererer i tøffe bransjer som offshore. fiskerinæring, transport, anlegg, skogsdrift og landbruk. De har høye krav til kvalitet.
   Nøsted Kjetting har i løpet av årene produsert ca. 80 000 km kjetting, noe som tilsvarer en lengde på om lag to ganger jordens omkrets.
  – Dyktige ansatte, avansert utstyr og tilgang på godt vesteuropeisk stål gjør at vi kan produsere volum i Norge. Vi leverer kvalitetsprodukter i henhold til norske standarder med norske sertifikater og konkurransedyktige priser, sier salgssjef Tom Petter Olsen. Konkurransen i markedet er hard, men ny prisstruktur, god kvalitet, stort utvalg og høy leveringsgrad er våre viktigste suksessfaktorer. En kjetting er aldri sterkere enn det svakeste leddet. 

Opptatt av trygghet
Nøsted Kjetting er opptatt av trafikkfaren ved utenlandske transportører som er dårlig skodd på norsk vinterføre. Derfor har selskapet nå ansatt en egen person til å reise rundt i Baltikum og Polen for å informere transportørene om norske krav til kjettingbruk.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1