Meny
29.09.2020

Gaffeltruck-rekord

Nysalget av gaffeltrucker i første kvartal ble historisk høyt, og endte tilslutt på 1577 trucker, en økning på 14,4%!

Trenden er klar med økning til lager og logistikksenter og det er de minste truckene som øker mest.
   2019 var det andre beste året for nysalg av gaffeltrucker blant MGFs medlemmer, og trenden har fortsatt inn i 1. kvartal som endte med all time high på hele 1577 trucker.
    Det siste kvartalet har underkategorien støtteben overtatt som største gruppe med en vekst på hele 51,6% i forhold til samme kvartal i fjor. Dette er en endring fra tidligere år hvor motvekststruckene har vært desidert størst. Selv om motvektstruck nå går ned til nest største undergruppe har den en stabil utvikling med 494 solgte enheter i år mot 490 i første kvartal 2019.
    Både økningen i undergruppene støtteben og palle, og ikke minst størrelsen på de truckene som øker mest, bygger under at det er lager/logistikk som har den kraftigste veksten. På gaffeltrucker under ett tonn er økningen hele 408% i forhold til samme periode i fjor, mens vi noterer en økning på 24,6% i størrelsesspranget 1,25 til 2,5 tonn. Utenom størrelsen 3,5 til 4 tonn som også har en fin økning på 19,7%, er det tilbakegang på de tyngre truckene.

Nedgang i 2. kvartal
Nysalget av gaffeltrucker i andre kvartal er preget av covid-19, lav kronekurs og en fallende oljepris i perioden.
   Etter et førstekvartal med all-time-highsalg, endte andre kvartal med totalt 973 solgte nye gaffeltrucker fra MGF-medlemmer. Dette er ned 15,7 % i forhold til sammenlignbar periode i 2019.  
   Andre kvartal har vært preget av lokale reiserestriksjoner i forbindelse med smitteverntiltak, høy grad av permitteringer i næringslivet, og MGFs medlemmer har merket en lavere investeringsvilje som følge av usikkerhetene i markedet. De lokale reiserestriksjonene, spesielt i Nord-Norge, førte i en periode til at hverken selgere eller serviceteknikere kunne betjene landsdelen i samme grad som tidligere. Dette påvirket i stor grad nysalget, men også ettermarked med service og reparasjon. Etter at restriksjonene ble fjernet, har derimot ettermarkedet fått en god oppsving og man har merket noe høyere omsetning av brukt utstyr.

Se også www.mgf.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no