Tips redaksjonen
03.01.2015

Fusjonskraft – en fremtidsdrøm

Verden tørster etter energi. Og etter hvert som vi blir flere og flere mennesker på Jorda, og etter hvert som flere og flere land kommer opp på vestlig nivå i levestandard, kan vi oppleve en energikrise i de kommende årene. Innen år 2050 regner ekspertene med at det globale energibehovet er blitt dobbelt så stort som i dag. Noe må gjøres, men hva? Dette er bakgrunnen for at forskere verden over søker etter nye og bærekraftige energikilder. Fusjonskraftverk kan være et viktig bidrag og kanskje en endelig løsning. Det gir ren kraft uten risiko for ulykker, uten ulemper med deponering av avfall, og den kan dekke energibehovet i tusener, ja kanskje i millioner år. Men forskerne står overfor en formidabel utfordring. Fusjonsenergi kan bare skapes dersom man kan få til prosess som ligner den som skjer i Solas indre, altså en kontinuerlig prosess der tunge hydrogenatomer smelter sammen (fusjonerer) og frigjør enorme mengder energi. For å klare noe tilsvarende her på Jorda, og i mindre målestokk selvfølgelig, kreves det en teknologi som vi i dag ikke behersker, men det er gjort lovende forsøk ved forskningssenteret NIT i California, og det satses stort i det kommende ITER-prosjektet i Frankrike. Utviklingen av teknologien vil nok lykkes, men det vil utvilsomt ta tid, kanskje 30 år eller mer. Men hvis teknologien kan løse energiproblemene våre i all fremtid så å si, er det verdt å vente så lenge. Se mer om dette på side 39.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1