Meny
20.07.2015

Full fart på Eliaden 2016

Arrangørene opplyser at de skal snu trenden med færre utstillere og besøkende de siste årene, blant annet gjennom et samarbeid med Norsk Industri og Energi Norge. Det betyr at de to eierorganisasjonene i Elektroforum skal markedsføre og synliggjøre Eliaden mot sine medlemsbedrifter og fagmiljøer. Dette gjelder også arrangementer som skal gjøre Eliaden enda mer interessant for de besøkende. På neste Eliade skal det bli både konferanser, kurs, utdeling av priser, besøk av toppledere og politikere og presentasjon av forskningsprosjekter og suksesshistorier.

Skal løfte industri- og energiområdet
Adm. direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri sier at samarbeidsavtalen med Eliaden skal bidra til å løfte industriområdet.
   – Dette er et grep for å favne nye grupper i industrien. På Eliaden vil de besøkende også kunne treffe deler av norsk industri som i disse omstillingstider må tenke nytt og finne nye markeder, blant annet innenfor olje, gass og maritim sektor.
   – Eliaden er den største møteplassen for landbasert industri på Østlandet. Med samarbeidet vil vi både styrke og utvide denne posisjonen. Adm. direktør Oluf Olseth i Energi Norge peker på at Norge står foran et kraftoverskudd, samtidig som verden roper klimavarsku.
   – Dette gir oss enorme forretningsmuligheter, der kraften kan brukes som klimaløsning. Denne utviklingen gjør Eliaden 2016 til en enda viktigere møteplass. Fremtidens klimaløsninger ligger i skjæringspunktet mellom leverandørindustrien og fornybarnæringen. Derfor er det viktig for Energi Norge, på vegne av fornybarnæringen, å være med når energiområdet gis økt oppmerksomhet på Eliaden 2016.
   – I 2014 fikk 270 utstillere besøk av rundt 16 000 besøkende, mens rundt 2000 kursdeltakere fikk kompetansepåfyll. Alle har én felles interesse, nemlig strøm. Vi ønsker å være med å bygge videre på dette potensialet ved å legge til rette for at våre kraftproduserende og -transporterende medlemmer er en større del av fagmessen. Vi gleder oss til noen energiske dager på Lillestrøm neste år.
   Hjelmås er glad for Eliade-engasjementet til Norsk Industri og Energi Norge.
   – Målsettingen er å gjennomføre et så godt arrangement som mulig. Da må vi samarbeide med de ulike fagområdene, som vet hva fagfolkene her er opptatt av og ønsker å sette søkelyset på.

Tydeligere markedsføring
– Vi skal også bli tydeligere og friskere i markedsføringsarbeidet. Budskapet skal spisses mot de ulike fagområdene. Eliaden skal bli enda mer synlig i elektro-, energi- og automatiseringsbransjen.
   – Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle Eliade-konseptet, både faglig og sosialt. På slutten av åpningsdagen 1. juli inviterer vil til humorshow med
Atle Antonsen og Pernille Sørensen, som er to av Norges morsomste humorister. De skal få smilet og latteren til å gå amok hos Eliade-folket. Her blir det harselas med alt og alle i bransjen. Kanskje kommer også kronprinsesse ”Mette-Marit”?
   – Dessuten endrer vi åpningstidene. Fire dager er kuttet til tre. Vi regner med at dette vil gi flere besøkende hver dag. På åpningsdagen er det langåpnet til kl. 19.00.

Vil ha med de store
Hjelmås forteller at en suksessfaktor for Eliaden er å få med de store leverandørene.
   – Vi må ha med oss disse aktørene for å vise bredden og kompetansenivået i elektrofagene. Eliaden skal legge forholdene til rette for at de besøkende skal få møte de store leverandørene. Derfor er vi svært glade for at ABB er på plass neste år med en stand på 150 m2.
   Ronny Micaelsen, leder for Lavspenningsprodukter i ABB, sier at selskapet ønsker å finne ut om Eliaden kan bli den viktigste arenaen for å vise bredden og kvaliteten på installasjonsmateriellet sitt mot elinstallatørbransjen.
   – Som alle andre arenaer må Eliaden fornye seg og være aktuell for å være attraktivt for sentrale aktører. Derfor vurderer vi nøye hvor vi skal være fra år til år.
   – Vi tar også sikte på å få kontakt med rådgivende ingeniører, arkitekter og konsulenter, spesielt for løsninger til større, komplekse næringsbygg.

Eget grossisttorg
Hjelmås forteller at grossistene er en annen viktig utstillergruppe.
   – Her arbeider vi med å lage et eget torg, blant annet med en egen scene for ulike aktiviteter. De største grossistene er med i planleggingen. Vi regner med å finne flere av dem på utstillerlisten.
   Eliade-sjefen gleder seg over at 58 selskaper har forhåndsreservert stand. Dette gjelder store aktører som Eaton, SG, Castor, Micro Matic, Øglænd og Cenika. SG og Eaton har de største standene på 200 m2.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no