Tips redaksjonen
23.11.2017

Frydenbø kjøper Havøysund Patentslipp

Frydenbø Industri kjøper Havøysund Patentslipp og øker dermed sin markedsposisjon innenfor skipsreparasjoner i Finnmark.

– Frydenbø Industri opplever økende etterspørsel, og vi har i den senere tid økt vår kapasitet ved ansettelse av flere operative ressurser. Pågangen er spesielt stor i nord, og vi har etter nøye vurdering besluttet å kjøpe opp Havøysund Patentslipp, sier adm. dir. Terje Vedeler i Frydenbø Industri.
   Etter å ha drevet Havøysund Patentslipp siden 1935 besluttet familien Seppola å trekke seg ut av den daglige driften i selskapet. De henvendte seg til Frydenbø med spørsmål om de ønsket å overta.
   – Driften av Havøysund er basert på de samme grunnleggende verdiene – entusiasme, ærlighet og ansvarlighet – som er styrende for virksomheten i Frydenbø. Det har derfor vært enkelt å enes om en felles fremtid, forteller daglig leder i Havøysund Patentslipp Bernth R. Sjursen.
   – Intensjonen til Frydenbø er at våre kunder etter overtakelsen skal oppleve samme gode kvalitet på våre tjenester som den vi er kjent for i dag og på sikt erfare en ytterligere forbedring gjennom innføring av felles arbeidsprosesser og rutiner, fortsetter Sjursen.
Endelig overtakelse av selskapet vil være avhengig av pågående juridisk gjennomgang og godkjenning i styret i Frydenbø Industri. Intensjonen er at transaksjonen formelt skal være lukket innen utgangen av året.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1