Tips redaksjonen
30.12.2013

Frydenbø Power AS blir Frydenbø SCHOTTEL Nordic AS

Frydenbøgruppen med base i Bergen, Oslo, Ålesund og Nord-Norge satser videre innenfor marin virksomhet og samler nå alle sine produktområder (utenom propulsion) i sitt selskap Frydenbø Industri AS. Som et ledd i dette skiftet det tradisjonsrike selskapet Frydenbø Power AS navn til Frydenbø SCHOTTEL Nordic AS 1. november 2013. Samtidig rendyrkes aktiviteten mot det profesjonelle propulsionmarkedet.

Frydenbø SCHOTTEL Nordic AS er en av Norges ledende leverandører av thrustere (hovedanlegg, opptrekkbare og sidepropellere) og konvensjonelle propellanlegg til store og små skip innenfor segmentene fiskeri, ferger, offshore supply, rigg og offshore. Selskapet er også spesialisert på vedlikehold og reparasjon av slike anlegg på eget verksted samt på salg av reservedeler fra eget lager i Norge. 
   Siden 1954 har firmaet representert SCHOTTEL i Norge, men først nå tar man skrittet fullt ut og skifter navn til Frydenbø SCHOTTEL Nordic AS, samtidig som SCHOTTEL GmbH kommer inn på eiersiden i selskapet med en andel på 33 prosent. 
   – Gjennom det nye navnet ønsker vi å signalisere at vi er del av et større selskap med kompetanse på alle deler av det marine propulsionfeltet, forteller administrerende direktør Petter Hesstvedt. – Samtidig skal vi gjennom Frydenbø SCHOTTEL Nordic AS spisse aktiviteten inn mot våre kjernemarkeder innenfor shipping og verftsindustrien, sier han. 
   – Etter at Frydenbø Industri AS kom inn på eiersiden i SCHOTTEL GmbH i 2007, har det vært satset målrettet med å styrke salgs- og servicevirksomheten i de viktigste markedene world wide. Med felles eierskap i Frydenbø SCHOTTEL Nordic er strategien innenfor dette området fullendt, sier en fornøyd styreleder, Knut Herman Gjøvaag.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1