Tips redaksjonen
04.03.2020

Fred Olsen med ny havvind-kontrakt i Taiwan

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan.

Foto: Fred Olsen Windcarrier

Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til Changfang og Xidao havvindpark. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.
   – GIEKs garanti er viktig for å styrke Fred. Olsen Windcarrier sin posisjon som leverandør til havvindprosjekter i Sørøst-Asia, sier Even Larsen, CEO i Fred Olsen Ocean AS. Dette er det andre store havvindprosjektet vi er med på i regionen, og vi har nå åpnet kontor i Taiwan. Vi merker økt etterspørsel etter våre tjenester og håper å vinne flere kontrakter i regionen, forteller Larsen.
   – Prosjektet gir Taiwan tilgang til mer fornybar energi og sikrer viktige kontrakter for norsk industri, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK. Det viser at norsk havvindkompetanse, kombinert med konkurransedyktig statlig finansiering, kan bidra i nye og viktige eksportmarkeder for Norge, fortsetter hun.
Danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er eier og skal utvikle den bunnfaste havvindparken Changfang og Xidao utenfor Taiwan med kapasitetseffekt på 589 MW. Vindparken er lokalisert 11-25 kilometer vest for Taiwan .

GIEK i internasjonalt banksyndikat
Prosjektet blir finansiert gjennom et internasjonalt banksyndikat der flere lands eksportkreditt-institusjoner deltar med en stor andel av totalfinansieringen. Norske GIEK garanterer for lån som utbetales av taiwanske banker. GIEKs garantiansvar i prosjektet er 4,07 milliarder taiwanske dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. GIEKs garanti er knyttet til norske eksportleveranser fra Fred. Olsen Windcarrier samt andre norske leverandører.
   – Staten Norge har kredittrating AAA, derfor kan GIEK tilby den samme kredittrating til långiverne i internasjonale prosjekter. Vår forutsetning er at kjøperne velger nettopp norske varer og tjenester, forteller Nistad. Hun legger til at GIEK kan garanterer overfor banker, livselskaper eller andre finansinstitusjoner, både utenlandske og norske.
   Betydelig aktør innen installasjonstjenester til havvind
Fred. Olsen Windcarriers ble grunnlagt i 2008, og er en betydelig og etablert aktør innen vindkraft. I 2019 installerte selskapet hele 36 prosent av alle havvindturbiner i Europa. Selskapet inngår i Fred. Olsen Ocean Ltd som samlet har 1500 ansatte internasjonalt.
 
Fakta:
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) arbeider med infrastrukturprosjekter innen fornybar energi som vindkraft, solkraft, biomasse samt energiutvinning fra avfall.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1