Tips redaksjonen
11.04.2016

Framgangsrik driftsstart av Rustas nye sentrallager

I desember overtok Rusta driften av sitt nye sentrallager fra Swisslog og startet opp produksjonen i anlegget. Det nye lageret som ligger i Åby nord for Norrköping, gir Rusta et 65 500 kvadratmeter stort sentrallager som erstatter elleve manuelle lager samt gir Rusta et godt potensial for videre vekst. 

– Overleveringen gikk meget bra. Tilgjengeligheten var nesten 100 prosent, og anlegget møtte alle avtalte nøkkeltall forbundet med drift, sier Magnus Hallin, logistikksjef hos Rusta.
   Allerede de første ukene etter overtakelsen ble lageret fylt opp til cirka 10 prosent. Nå pågår en løpende overflytting fra Rustas to gjenværende lager. Det vil bli flyttet en varegruppe av gangen frem til sommeren, og deretter vil all lagring og distribusjon skje fra det nye sentrallageret. Magnus Hallin er fornøyd med Swisslogs innsats i prosjektet og med samarbeidet.
   – Hele lagerprosjektet har gått fantastisk bra. Swisslog har en meget kompetent prosjektledelse, og samarbeidet har vært utmerket. Jeg har faktisk bare positive erfaringer fra hele samarbeidet.
   Ansvarlig prosjektleder fra Swisslog, Patrik Löwendahl, er selv fornøyd med prosjektet, men presiserer at fremgangen er et resultat av et fungerende samarbeid.
   – Det vellykkede prosjektet og produksjonsoppstarten har en stor sammenheng med at Rusta sitt eget prosjektteam har deltatt aktivt i hele prosessen, fra design til overtagelse og oppstart, sier han.
   Swisslog er totalintegratør for det nye sentrallageret og leverer automasjon til anleggets høytlager. I leveransen inngår standardløsningen WarehouseRunner samt ni automatiske Swisslog Vectura-stablingskraner, ProMove banesystem og 20 ergonomiske plukkstasjoner. Alt optimeres gjennom et energigjenvinningssystem som senker energiforbruket. Høytlageret styres med Swisslogs egenutviklede software, Material Flow Control System (MFCS).
   Swisslog leverer også en service- og supportavtale som skal sikre en stabil og kontinuerlig drift.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1