Tips redaksjonen
26.10.2015

Fra nullutslippsbygg til nullutslippsby

På ZEB-konferansen i Trondheim 16. september får du høre om nullutslippsløsninger for enkeltbygg, nabolag og hele byer. I tillegg kan du få med deg hvordan målet om null CO2-utslipp påvirker arkitekturen, og erfaringer fra Masdar City.

– Vi har mange spennende talere. Noen forteller om ZEB-pilotbyggene som etter hvert står ferdig, og andre setter ZEB-visjonen inn i en større sammenheng, sier koordinator i ZEB, Anne Gunnarshaug Lien, som oppfordrer alle med interesse for framtidens bygninger til å komme på konferansen.
   Hovedtalere på ZEB-konferansen 2015 er:

Mattias Schuler, grunnlegger av Transsolar Climate Engineering i Stuttgart. Transsolar har prosjekter sammen med arkitekter som Kazuyo Sejima, Frank O. Gehry, Steven Holl, Peter Zumthor og Renzo Plano. Shuler vil snakke om termodynamikk i arkitekturen, forståelsen av bygningen som system og om nullutslippsnabolag. Han viser eksempler fra Masdar City, Manitoba Hydro, Winnipeg og en nullutslippsbygning for verdensbanken i Dakar.

Morten Dybesland, avdelingsdirektør i Statsbygg, leder for seksjonen Forskning og miljø. Dybesland vil snakke om Statsbyggs miljøstrategi 2015–2018og om hvordan Statsbygg skal nå sin langsiktige miljøambisjon 2030 om å levere nullutslippsbygg, jobbe mot en klimanøytral eiendomsportefølje og redusere statens miljøfotavtrykk. Han vil vise hvordan ambisjonene kan nås i ZEB-COM-prosjektet på Evenstad, og om viktigheten av å tenke på enkeltbygg som del av et større system på en eiendom eller i et nabolag.

Daniel Müller, professor på NTNU, senterleder for Institutt for energi- og prosessteknikk, program for industriell økologi. Müller vil snakke om konklusjoner fra FNs klimapanel (IPCC ARS) og egen forskning på infrastruktur, energi og materialbruk, og om hvordan utviklingsland trenger mye byggematerialer for industrialisering og urbanisering, mens industriland må fokusere på bruken av infrastruktur og gjenvinning av materialer.

The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB)
ZEB er ett av elleve nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etablert av Norges Forskningsråd (NFR). ZEB er finansiert av NFR og 25 partnere fra byggeindustrien og offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger som vil føre til markedsgjennombrudd for utslippsfrie bygninger knyttet til produksjon, drift og riving. Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU er vert for senteret og leder det i samarbeid med SINTEF Byggforsk.

Kilde: SINTEF

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1